Pytyja spod dębów trzech
niedziela, 02 października 2016
Strajk kobiet 2016 czyli przekierowanie energii

Strajk kobiet przeciwko próbie zaostrzenia przez rząd ustawy anty-aborcyjnej ma odbyć się 3 października 2016 o godzinie 15.30 w Warszawie. Na bazie tych danych ustaliłam numerologiczną metodą Szao Jonga heksagramy przemiany dla tego zdarzenia.

O metodzie można znaleźć wpisy na moim forum "Księga I-Ching", lub zajrzeć do mojej książki "I -Cing - Księga Źródła", gdzie jest dokładnie opisana.

Wypadła przemiana 59.4 na 6

Nie będę bawić się we wróżby, to domena jasnowidzów. Powiem tylko, że wyrocznia dla tego momentu już zaczęła działać, ponieważ Prezes, zapewne przestraszony masowym odzewem kobiet, kazał dać projekt do nowej korekty, co ma uspokoić nastroje. Wiadome jest także, że awantura z zakazem aborcji (swoją drogą dokładnie pół roku później po poprzedniej, gdy przyświeca sprawie podobny układ planet), ma być przykrywką dla przepchnięcia o wiele gorszych dla naszego zbiorowego zdrowia i pomyślności ustaw, CETA i TTIP. Czyli jest starcie dwóch, gdzie trzeci chce skorzystać. Takie jest mniej więcej brzmienie i przesłanie heksagramu po przemianie 6. Spór.
Do interpretacji wyroczni posłużę się wyjątkami z mojej książki "Księga Źródła". Start.
Oto sytuacja bieżąca.
59. Rozproszenie (Rozprzestrzenienie)
Obrazy: Wiatr nad Rzeką. Puszczenie lodów, odwilż, rozproszenie chmur, osuszenie nadmiaru wilgoci. Koń biegnący ulicami miasta. [...] Zryw. Wiec. Ogłoszenie w mediach. Wołanie. Wici. Publikacja, prezentacja. [...] Społeczne działania, społecznictwo.
Omówienie heksagramu: Władca ogłasza porę pojawienia się w świątyni przodków i tym samym akcję organizowania zbiorowych ceremonii w całym kraju. [...] W 4 Orzeczeniu wyznacza się biedniejszych krewnych bogatych rodów jako pełnomocników, mających dopilnować prac na dalekiej prowincji, a ci – niespodziewanie zaszczyceni - rozjeżdżają się, aby przystąpić do konkretnych działań. Już w starożytności Chiny były cesarstwem o silnie rozbudowanej biurokracji opartej na wielu urzędniczych szczeblach w prowincjach i na kresach kraju. Jak najszybszy przekaz informacji z góry w dół i z dołu w górę był ważnym czynnikiem ułatwiającym prosperowanie państwa. Stąd podkreślenie w tym heksagramie ruchu odśrodkowego i dośrodkowego. Rozkaz królewski zaraz po jego wydaniu musiał dotrzeć we wszystkie potrzebne miejsca i poruszyć najdalszych podwładnych, aby zebrali się w określonym celu i przystąpili do czynu.
Podpowiedź: Heksagramowi 59 podlega system informacyjny i komunikacyjny oraz wszystko, co sprawia, że ludzie muszą i chcą się ze sobą łączyć w jakieś działające we wspólnym celu struktury. Należą do nich wszystkie media, internet, poczta, drogi i kanały komunikacji każdego rodzaju, przekazujące od człowieka do człowieka wieści, surowce i energię. Dla Pytającego znaczy to, że jego dążenie do sukcesu wymaga porzucenia beznadziejnej sytuacji i nawiązania zupełnie nowych znajomości. Można to zrobić poprzez anons, wezwanie, apel o solidarność, poproszenie o wsparcie silniejszych od siebie.  [...] Bieda zmusza do nadzwyczajnych działań, zwrócenia się ku innym ludziom, aby poprawić sytuację. [...] Przekaz informacji z ust do ust. Zwoływanie innych, aby ustalić nowe zasady i rozejść się [...]

Z komentarza do linii: 
4 linia zmienna w heks. 59 to linia przerywana na swoim parzystym miejscu.
„Linie parzyste są słabe, ustępliwe, miękkie, gminne, powszechne i obrazują spoczynek, ruch w utajeniu, noc, nieświadomość, podtrzymywanie i koniec.” 
Wniosek: Słabość, ustępliwość, miękkość to cechy In, a więc ruch kobiet w tym wypadku.

Komentarz Księgi Źródła do linii 4
Linia 4 jest miejscem wyższym, które w Księdze najczęściej jest ostrzegane, co oznacza, że człowiek może świadomie zmienić coś na lepsze. Pełni rolę ministra znajdującego się w pobliżu władcy. Jest tułowiem, to miejsce czakry serca. To otwarta przestrzeń, oderwanie od ziemi, start i wzlot, symbolizujące ambitny projekt i dążenie do awansu. Jest otchłanią nieznanego, przepastną głębią, która otwiera się pod nogami tego, który wzlatuje i dystansem odległości, budzącym lęk. Ta linia ma charakter jowiszowy. Przynosi podróże i kontakty międzynarodowe. Daje radę, plan, wspomaga jego realizację. To miejsce żony występującej u boku znakomitego męża, prawej ręki szefa albo macochy. Inteligencja, mieszczaństwo. Miasta średniej wielkości, regionalne ośrodki władzy lub kultury, uniwersytety. Wykształcenie wyższe lub zainteresowania życiem społecznym w szerszym zakresie, np. politycznym, kulturalnym, religijnym i wymianą intelektualną. Przynosi dyskusje, publikacje, prezentacje efektów swojej pracy i przemyśleń na szerokim forum. Działanie społeczne jest przeważnie skodyfikowane, oficjalnie zarejestrowane, legalne lub dążące do zalegalizowania, pod auspicjami jakiejś organizacji. Silny związek z grupą pokoleniową, społeczną, branżową, ideologiczną. 

I-Cing, Rządząca IV linia: „Rozprasza się od swojej gromady. Najwyższa pomyślność. Po Rozproszeniu przychodzi znów Gromadzenie. O tym zwyczajni nie myślą.”

Księga Źródła, komentarz do linii: Porzuca to, co było, aby połączyć się z czymś nowym i nadzwyczajnym, a to niezwykle wzmacnia. Nigdy nie brał czegoś takiego pod uwagę.

Jak widać jest moc w masowym poruszeniu tego, co słabe i ustępliwe. Ilość może stworzyć nową jakość, nawet inną od tego, ku czemu ruch został wywołany. Można pomarzyć, a jest taka możliwość według Księgi, aby masowe poruszenie, skierowane teraz jak kula w płot przez wcześniejszą reakcję Prezesa, ruszyło nie konkretnie na ustawę anty-aborcyjną, a na owe przepychane chyłkiem ustawy CETA i TTIP! To byłby szach dla wszystkich ukrytych kontrolerów sterujących masowymi poruszeniami emocji. I początek czegoś dobrego, o ile kobiety okażą się na tyle mądre, że nie dadzą się później wmanewrować w jakieś kolejne "męskie" bagno. Potrzebne im będzie dłuższe i głębsze uświadomienie własnych interesów, praca u podstaw. 
Niestety heksagram 59 rządzi się pewnym bezwładem ruchu, i zapewne przekierowanie nie będzie wyraźne, ani możliwe ze względu na zgłoszony legalnie temat manifestacji. A jednak… tylko w ten sposób można by w przyszłości wygrać to, co nadchodzi w rezultacie.

Warto posłuchać rady Księgi, odnośnie linii 4 In:
„Dzięki ostrożności pozostaje się wolnym od szkód. Kiedy Niebo i Ziemia tworzą za pośrednictwem zmian i przekształceń, rozkwitają wszystkie trawy i drzewa; gdy jednak Niebo i Ziemia zamykają się, wtedy dzielny wycofuje się w ciemność z całą ostrożnością wobec niebezpieczeństwa, które na niego czyha.”

No, i teraz heks. po przemianie. Przyszłe efekty strajku. To heksagram 
6. Spór (Konflikt)
Orzeczenie: Spór oznacza niepewność i proces prawny. Jesteś otwarty, a mimo to zostajesz powstrzymany. Ostrożne zatrzymanie w pół drogi niesie pomyślność. Dążenie do zakończenia niesie niepomyślny los. Korzystne spotkać wielkiego. Niekorzystne przekroczyć wielką wodę.
Obraz: Niebo i Woda ciągną w przeciwne strony. Zatem szlachetny we wszystkich sprawach z innymi dokładnie rozważa początek.

Księga Źródła 
6. Spór (Wrogość, Skłócenie, Rywalizacja, Niepewność, Rozdroże, Wyrok, Sumienie)
Podpowiedź: Temu heks. podlegają trybunały, sądy, komisje, konsylia oraz środki przymusu prawnego, pojawiające się tam, gdzie rodzi się konflikt między dwiema odmiennymi postawami. Nie zawsze oficjalna dyrektywa władzy jest słuszna, lecz zawsze obywatel musi się wobec niej opowiedzieć, albo jako jej posłuszny wykonawca, albo zaskarżający decyzję w odpowiednim do tego urzędzie. Rywalizacja podobnych interesów o zaspokojenie potrzeb budzi niezadowolenie i zmieszanie. Konieczność arbitralnego wyroku.

4 linia 6 heksagramu może opisywać przyszłość, przyjrzyjmy się jej. A potem obserwujmy bieg sprawy. Kto okaże się kierującym przeznaczeniem? Orzeczenie brzmi:

I-Cing: Nie może toczyć sporu, zawraca i poddaje się kierującemu przeznaczeniem; odmienia siebie i w wytrwałości odnajduje spokój. Pomyślna wróżba.
Tagi: I-cing
19:14, transwizje , Księgi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 sierpnia 2016
Zaginiona Księga: sosna

Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o tzw. Zaginionej Księdze, może obejrzeć sobie film pt. "Zaginiona księga Nostradamusa".

Jeśli kogoś sprawa zaciekawi, niechaj obejrzy sobie wszystkie ilustracje z owej księgi, udostępnione na stronie Vaticinia Nostradamus

Wielu interpretacji po polskiej stronie internetu nie polecam. Są oparte na domysłach i wymysłach, a niektórzy interpretatorzy wręcz zdradzają pewne odchylenia od normy.

Długo nie zajmowałam się tym dziełem, głównie z braku czasu i pilniejszych zadań, które sobie postawiłam. Czyli poznania oryginalnych tekstów Nostradamusa udostępnionych w internecie.

Kiedy jednak obejrzałam uważnie wszystkie ilustracje zauważyłam kilka szczegółów, o których nie wspominają interpretatorzy owych obrazków. A które, jak mniemam, świadczą, iż rzeczywiście w powstaniu tej księgi maczał palce sam Nostradamus.

Nie podejmuję się - przynajmniej na razie ich wytłumaczenia, na to potrzeba czasu i wniknięcia w temat - ale zasygnalizuję na razie swoje spostrzeżenie wstępne.

Otóż jako pierwszy charakterystyczny dowód na wpływ Nostradamusa rzuciła mi się w oczy - sosna. Spójrzcie:

Na obrazku ze strony 23 widnieje z lewego boku, rośnie sobie naprzeciw trzech innych, starannie przystrzyżonych drzew po stronie prawej. Drzewo, przypomnę symbolizuje rodowód, drzewo genealogiczne, stary ród, zakorzenienie w czasie. 

Triumwirat

Warto przy okazji zerknąć na inne ikony z innych ksiąg o wróżbach odnośnie Watykanu, którymi posiłkował się malarz Nostradamusa. Porównanie z nimi tej z Zaginionej Księgi jest bardzo ciekawe. Widać na nich różne warianty wyglądu zwoju, który rozwija przed środkową postacią na kolumnie ręka z prawej. Bywa on półksiężycem, albo kosą. Na wyżej podanej ilustracji to podobieństwo i wieloznaczność są zachowane, choć trzeba się przyjrzeć.

Mamy zatem na niej króla, świętego i abstrakcyjny wymiar sprawiedliwości. Zauważyć także można, że na żadnej innej ilustracji przedstawiającej powyższy temat i przepowiednię, pochodzących z innych starych dzieł nie występuje sosna, ani drzewa.

Oczywiście, znając Centurie łatwo przypomnimy sobie: przepowiadanego na koniec czasów króla Chirena, tajemniczego Selina (Księżyczanina) oraz wymiar sprawiedliwości, który surowo będzie karał wszelkie polityczne nadużycia w pewnym kraju, czy może grupie krajów.

Na razie podrzucam kilka dodatkowych cytatów z almanachów prozą. Które wyjaśnią, dlaczego zafascynowała mnie właśnie sosna.

Almanach za 1556 rok
33. [...] Sosny nie będzie możliwe wyrwać, w ciągu szkaradnej nawałnicy czasów zdolna będzie chwiać się, nie upaść.

Nowa Prognoza za 1562 rok
Zaś z tej przyczyny, że Jowisz u zarania wiosny przebywa w znaku Bliźniąt, zapowiada, że nastanie ogromna wojna w krainie z Armenii i innych regionach spod znaku samych Bliźniąt. Owa ziemia Arrmeńska [sic!] będzie wielce znękana, bowiem jej wrogowie wyroją się przeciwko nim, moabici i inni sekciarze ruszą się przeciw kapłanom i każą im ginąć gwałtowną śmiercią. Drudzy pokrętnie ruszą z wysokich gór, żądający wsparcia i pomsty za Sosnowe Znieważenie i za bezbożne śmierci.

Druga ilustracja, zawierająca symbol sosny to ikona ze strony 51.

środa, 28 marca 2012
Oryginał
To dla kogoś, kto ciekawy jest, jak wygląda oryginał.
sobota, 13 sierpnia 2011
N. Młodszy: Przewrót cudowny, część 4
(Tłumaczenie z francuskiego E. Seydlitz)

Żałosny lament niesprawiedliwych
Przez co każdy grzesznik winien bardzo wzdychać, jęczeć i opłakiwać, nie swe cielesne cierpienia i boleści, ale również pomieszanie i ohydę swych niesprawiedliwości. On jest nam zapowiedzią (przede wszystkim w stosunku do szkaradnych bluźnierstw herezji rozpanoszonych w ich sercach) większych boleści i utrapień, mających wydarzyć się na ziemi chrześcijańskiej, jakie były widziane od stworzenia świata. Bowiem ohyda i spustoszenie miejsca świętego, przepowiedziana przez 9 rozdział Proroka Daniela jest teraz tak wielka pośród wszystkich ludzi, że nie jest możliwe więcej oznajmić. Z jej względu (jak powiedziano) mamy wszyscy właściwy powód by się zasmucić i mówić to, co dzieci Izraela w psalmografie 136. "Jakże śpiewać możemy pieśń Pańską w obcej krainie?".

Wielkie zdumienie katolików względem rządu niegodziwców

Tedy więc możliwym jest, że katolicy mogą być bardziej zaskoczeni niż są, widząc zapanowanie tej ohydy herezji, bluźnierstw i rozczarowania, we wszech-sile stanów [też: państw]; aż do obalenia świętej ofiary i nader czcigodnej obiaty drogiego ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wolno zaprawdę nigdy mniej liczyć się z dostojeństwem Jego i Jego Świętych, niż natenczas będzie czyniło się w rządzie. Krótko mówiąc, pozostawiam każdemu, by przemyślał, jak wielkim jest pomieszanie nie-szczęsnych zbytkujących i odegnanych od przeświętej religii.

Właściwy sprzeciw, aby ukształtować nasz kraj względem boga
Wszelako nie zaczynajmy zostawiać na później wszczęcia nieustannego zaklinania Pana naszego i błagania Go za tych upadłych, ażeby oni wrócili do Niego, na razie pełni czasów naszej nadziei, która jest pokojem między Bogiem i nami. Aby ją otrzymać, (ponieważ obecnie nie mamy innego środka, by go obwołać i doskonale wypełnić) miejmy potrzebę ludzi dobra, aby walczyć cnotliwie względem Boga postami, jałmużnami i modlitwami. Przez co nawróćmy się na Pana naszego Jezusa Chrystusa, śpiewającego z serca ze świętą matką naszą Kościołem. "Da pacem Domini, In dibus nostris, quia non est alius, qui pugnes pro nobil, nisi tu Deus noster." [Daj pokój Pański, w naszych sercach, bo nie ma innych, którzy walczą w imię szlachetnego, ale jeno Ty, Boże nasz!].
On jest sprawą, dla jakiej będę błagał Czytelnika, aby pomyślał o tych wzmiankowanych rzeczach. A zważcie, że nie na próżno je zapisuję ze względu na wypadki, które przewiduję, iż nadejdą tak na przyjaciela jak na wroga oraz by upraszać Boga, ażeby spodobało Mu się odwiedzić serca wszystkich chrześcijańskich książąt, aby uznawszy się za śmiertelnych dążyli do służenia Bogu i do panowania i zarządzania swymi poddanymi we właściwym porządku bądź pokoju, unii i zgodzie. Bowiem, jako rzecze święty Hieronim, ci, co za takich się uznają, łatwo zadowalają się wszelkimi ziemskimi rzeczami (tak samo nie są one trwałe) równie przejściowymi, jak tymi, jakich nie można zażywać dzień w dzień, i ponadto z nader wielkim mozołem i zagrożeniem ważnych osób; tak jak to z doświadczenia widzi się praktykowanym codziennie.

Zwycięstwa pochodzą od Boga
Z tej przyczyny mogą sądzić o wszystkich wojownikach, (jak jest powiedziane w 3 rozdziale pierwszej [księgi] Machabeuszowej ), że masie mężów nie jest dawane zwycięstwo, takim jak ono wynika z przewagi liczebnej, to, co po prawdzie król Dawid miał wyznać, mówiąc w swoim Psalmie czterdziestym trzecim. "Ojcowie nasi opowiedzieli nam o czynie, którego za ich dni dokonałeś, [Panie] za dni starożytnych. Ty własną ręką wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś, starłeś narody, a im dałeś przestrzeń. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował." To właśnie uznająca za prawdziwe, królowa Judyta miała głosić, wszędzie gdzie mijali niewiernych, jej Bóg walczył za nich bez łuków, bez strzał, mieczy ani tarcz i byli oni [tj. wrogowie] zwyciężani. On jest zabezpieczeniem, które miał dać Mojżesz synom Izraela, mówiąc w dwudziestym szóstym rozdziale Księgi Praw: "Jeżeli chadzacie w Moich rozporządzeniach oraz przestrzegacie Moich nakazów, będziecie spać bezpiecznie, bez niczego co was trwoży, pogonicie waszych wrogów i upadną przed wami od miecza; pięciu z was będzie ścigało stu, a stu z was pogoni tysiąc; Groźby przeciw tym, którzy nie zważają na nakazy Boże I przeciwnie, jeśli nie zważacie na Me nakazy, ześlę na ciebie twego wroga, w głodzie, zimnie, nagość i nędzę." A potem rzecze w 28 rozdziale Deuteronomu. "Zyskasz serce drżące, oczy omdlewające i duszę pożeraną smutkiem; oraz tak ściśniętych podobnym strachem, że tysiąc z was ucieknie przed groźbą jednego samotnego niewiernego, a wobec groźby pięciu uciekniecie wszyscy." Są to pewne groźby Boga, przedstawione w trzydziestym rozdziale księgi Izajasza (jako widzenie dzisiejszej wojny względem Boga i ludzi) przekraczającym Jego boskie przykazania. Bowiem tak jak rzecze święty Paweł do Rzymian w piętnastym rozdziale: "Wszystkie rzeczy, które były zapisane ku przestrodze, istnieją dla naszego pouczenia, ażebyśmy przez cierpliwość i pociechę Pism, mieli nadzieję w Bogu."
Jego czule upraszamy, by zwiększył Swe łaski dla nas wszystkich, ażebyśmy uznając, że On jest jedynym Bogiem, jedynym Świętym i jedynym nader wzniosłym oraz Jezusa Chrystusa Jego jedynego Syna za jedynego Zbawcę, obrońcę i pośrednika, zdołali wszyscy (poprzez łaskę) dojść na koniec do miejsca przygotowanego swoim od ustanowienia świata. Amen.
piątek, 12 sierpnia 2011
N. Młodszy: Przewrót cudowny, część 3
(Tłumaczenie z francuskiego E. Seydlitz)

Pojawienie się wielkich znaków i trzęsień
A z tego w rzeczonych latach wydarzy się ku przestrodze wiele znaków, komet, trzęsienie ziemi, potop, piorun, nawałnice, i [będą one] najstraszliwsze, jakich nie widziano od minionych stu lat. To, na co również wskaże Zaćmienie Księżyca, 28 października 1566 roku o czwartej godzinie 38 minut po południu, mocno czarne na przestrzeni trzech godzin 42 minut 17 sekund od Ogona Smoka na 11 stopniu Byka. Więcej [wykaże] inne [zaćmienie], za nadchodzącego 1567 roku. 17go tak samo października, przed południem. Potrwa ono całkowicie trzy godziny lub blisko tego i pocznie się około dwóch godzin, nieco tylko zakryte w dole oblicza.

O skutku dla Kościoła ze strony Słońca z 1566 i 1567 roku
Podobnie pokazujące też to ku podtrzymaniu, inne Zaćmienie Słońca, ósmego kwietnia w wymienionym roku, wspomniane Słońce wchodzące wtedy w zachód, które mocno potrwa w wielkim mroku na 16 stopniu Barana i 56 minutach, przez dwie godziny, 8 minut, 10 sekund.

O straszliwych znakach z 1566 roku
Wskazują one ku głównym klimatom [tj. strefom] chrześcijaństwa, aby zademonstrować niesamowite [dosł. cudowne] znaki, pieczętujące przymierze między Jezusem Chrystusem i ludźmi. W ich wyniku zrodzi się potrzeba w przezornych kapitanach chrześcijańskich, mająca otrzymać wsparcie bożej niebiańskiej kontemplacji; przez co nie trzeba będzie uspokajać Boga z pomocą oręża, ale przez modły i zaklinania, tak jak te o minionej Naturze [też: z przeszłości Przyrody]. Tym niemniej niepowściągliwy Mars ze swego złego aspektu wejrzy na ciemiężonego Jowisza, niosącego wiele zdrad w swoim sercu, sercom przywódców Kościoła. Stąd będzie uważał za swych adwersarzy z niektórych, jednego Księcia, a za wielkich Panów Italskich i przyodzianych w skórę jagnięcia - wsporniki wilków.

Właściwa przyzwoitość Kościoła z pomocą monarchów chrześcijańskich
Lecz krok za krokiem (tak jak uprzednimi laty przybędą) Arcy-chrześcijanin, katolik i orzeł rzymski, którzy otworzą ogień w sercu małżonki [tj. Kościoła Katolickiego] Jezusa Chrystusa, gdyż w tamtejszym czasie również wielu wrogów Kościoła katolickiego i rzymskiego, bezwstydnie uznających się za uprawnionych do niszczenia (tak jak przedtem) miejsc świętych, zajmie ich dobra, tak w regularnej, jak świeckiej własności. Będzie to z ujmą dla dekretu, wtedy uprzednio uzgodnionego przez to na soborze generalnym; tego, który stanie się przyczyną wielu wstydów i klęsk u litościwych śmiertelników, w trakcie wojen sił zbrojnych piękniejszej, tak w imię religii, jak inaczej [tj. czego innego].

Zapowiedzi wielkich zaskoczeń przeciwników
Ponadto około równonocy jesiennej, w otoczeniu niektórych fortec bądź zamków, miast, starych grodów stołecznych czy obozów; są zagrożeni (przez nadmienionego Marsa na skutek koniunkcji w omawianym czasie Wenus do Słońca, znaku Barana w dniu i godzinie; władców Skorpionowej egzaltacji rzeczonego Marsa) pewni wielcy Książęta i Panowie wszystkich stanów [też: państw], zaskoczonych przez wroga, jak i [tych] o małym znaczeniu. Bowiem Saturn, machinator zdrady, w znaku Koziorożca przebywający w VI domu oraz egzaltacja Merkurego zapowiadają śmierć jakiegoś wielkiego Monarchy; poprzez zabójstwo lub uwięzienie. Pozwala nam to zrozumieć, że jeśli pokój nie jest nam z uznanego prawdopodobieństwa przyznawany, (w jakiego możliwość nastania nadto wcale nie wierzę, ze względu na niedomaganie na skutek oszczerców i podług wrogów Kościoła chrześcijańskiego oraz ze sprawiedliwości), to za podobne środki proponowane są przez gwiazdy - nieskończone krzywdy i takie, jakich nie wolno jest wymieniać.

Nader niebezpieczne zagrożenia i znaki nader wielkich pogorszeń
W każdym razie chyba ośmielę się tak stwierdzić o nadmienionym 62 i 63 roku oraz tym z 1567, jak minionym do tego roku i że nie widziano tak powszechnie tylu wdów i sierot w całej Europie, Azji i Afryce, ile z powodu tej wojny, jak i śmiertelności. Każe mi to wnioskować o nadmienionych latach, że są to pogorszenia, o jakich powstała wzmianka w księdze Objawienia świętego Jana w jego Apokalipsie 16. Jej termin zbliża się mocno, a w następstwie nadejście Syna Bożego, aby sądzić żywych i umarłych, jako Tego, który poprzez Ojca ustanowił ich Sąd, ponieważ nie ma wcale względu na nikogo. W ten sposób odda każdemu podług jego uczynku czy to dobra, czy zła.
czwartek, 11 sierpnia 2011
Nostradamus Młodszy: Przewrót cudowny, część 2
(Tłumaczenie z francuskiego E. Seydlitz)

O realizowaniu zdarzeń przez znaki

Jemu przynależą gloria i zaszczyt nie do pojęcia, bo On ze Swego wzniosłego Majestatu obdarowuje Swą łaską, gdy mu się podoba, którą - aby ukazać Swą dobroć i niezmienną władzę - nam okazał i opieczętował nią wyżej wymienione znaki. Za ich pomocą jest wykonywanych wiele rzeczy, by to się wydarzyło. A przeto my stąd niegodni orzekać, upraszamy Go, aby nakazał zweryfikować nasze zapisy na rzeczywistej ścieżce prawdy; którą to rzecz zdeterminował przed początkiem świata.

O fortunach, które muszą zdarzyć się każdemu
I przeto orzeka święty Grzegorz w 12 ze swych "Moraliów", że wszelkie rzeczy, które to wykonują na tym świecie, czynią to z wyroku owego wielkiego pracownika Jezusa Chrystusa; bowiem On jedyny obejmuje i pojmuje rzeczy, które nadejdą, ma te zachowywane, w jedynej wierze, przed stworzeniem; gdy w tym czasie określił, jaka fortuna winna każdemu przypaść. Także w jednej chwili zechciał rozciągnąć niebiosa, (dlatego przywdziewa na Się skórę jagnięcia), jakie zapisał literami, którymi są znaki i planety.

O wymówce autorowi
I jeśli przepowiadamy z nich jakąś nieprawdziwą rzecz, On to winien nam zarzucić, a nie drugi. Ponieważ, mimo, że wspomniane ciała niebieskie mogły być do tej rzeczy usposobione, to niemniej zdarza się wiele niefortunności w ciągu ogółu czasów, których niefortunności pochodzą z krągłości nieba.

O stworzeniu gwiazd przez Pana naszego
A przeto Stwórca świata, (który jest Tym, co stworzył Słońce i Księżyc), który przygotował bieg i ruch firmamentu, prowadząc je codziennie ze wschodu na zachód, jest Tym, komu wszystkie rzeczy stworzone są poddane. Dlatego jest rzeczą naturalną u stworzenia ludzkiego, by rozeznawać prawdę z pomocą podobnych silnych efektów; ale (przewyższającą dzieła ludzi), gdy dochodzi się z pomocą cudu do widzenia rzeczy nadprzyrodzonych. I przez to ma brać się często to, co się zdarza, z tej przyczyny, że Bóg, Pan nasz utrzymuje się z nich, aby objawić prawdę, prawdziwie mówiąc o takich wpływach.

O wskazówkach danych do rozeznania uniwersalnych rzeczy
A co do nas, obawiających się upadku naśladujemy naszych ojców; dawnych Filozofów, na polu astrologii, gdy zrywamy na nim owoce, które są opiniami o koniunkcjach, opozycjach, zaćmieniach oraz innych wizerunkach niebieskich, naśladując również w to miejsce mędrca w 8 rozdziale jego Księgi Mądrości. Jest tam powiedziane, że Pan nasz Jezus Chrystus dał prawdziwą znajomość w tej sprawie, tak jak ją ujmuje ustęp księgi, a mianowicie poprzez wspomniane gwiazdy układu wszechświata, cnót elementarnych, czasów, odmian chmur, układu gwiezdnego, siły wiatrów i obiegów rocznych. Nią Pan Bóg, ze swej łaski ugruntował ziemię, a z opatrzności ustanowił niebiosa. Ona prowadzi je oraz czasy i wieki , ona każe powracać błyskawicom w deszczu, w niej samemu Bogu, wszystkie rzeczy są posłuszne. Zaiste nie na próżno mamy ostrzeżonych Proroków w rozdziałach 2, i 17 świętego Mateusza. Bo nie tylko zechciał zaistnieć poprzez Swe Wcielone Narodziny uprzystępnione nam ruchem gwiazd, lecz również poprzez Swą śmierć i mękę, aby nam je oddać wspanialszymi. Także w ten sam sposób upewnił nas o swym Sądzie Ostatecznym. Dlatego nie chcieliśmy przemilczeć wspomnianych Proroków, przepowiadających w 21-ym [rozdziale] księgi świętego Łukasza, w 3 Joela, w 13 Izajasza oraz w 23 rozdziale Jeremiasza, że w dniach ostatnich ukażą się znaki na Słońcu, na Księżycu i gwiazdach. On jest motywem dla przemawiającego osobiście od Boga, by namawiać grzesznika do współczucia: Nawróćcie się na Mnie z całego waszego serca w poście, łzach i żalach! Zaklinam każdego, by zajął się Jego naśladowaniem; bowiem pierwociny tych znaków są nam ukazane, mogą zostać ukazane i mają być ukazane, jak później to zobaczymy.

(Cdn.)
środa, 10 sierpnia 2011
Nostradamus Młodszy: Przewrót cudowny, część 1
(Tłumaczenie z francuskiego E. Seydlitz)

PROROCTWO, ALBO PRZEWRÓT CUD-
owny czterech pór roku
Oraz ukazanie wielkich i nader strasz-
liwych Znaków, Komet, Gwiazd i trzęsienia ziemi,
które mogą zdarzyć się od roku obecnego aż do roku wielkiej śmiertelności 1568. Roku Przestępnego.

NAPISANE PRZEZ MI. NOSTRADAMUSA WYDANE W LYONIE, PRZEZ MICHELA JOVE. M.D.LXVII. Za przyzwoleniem.

MIC. De NOSTRADAMUS. Nader łaskawemu Czytelnikowi,
Oddaje Cześć.

Jeśli Filozofowie, dawni i subtelni z minionych czasów niewiernych, na początku swych dzieł wzywali zawsze Bogów bałwochwalstwa ku swej przychylności (łaskawy Czytelniku) z pomocą najpotężniejszego rozumu: my, którzy jesteśmy oświeceni prawem łaski, poczynamy tu teraz przywoływać najpierw moc Boga Ojca, mądrość Syna Bożego i dobroć Ducha Świętego, które są jedynym Bogiem w trzech osobach. Od Niego pochodzi wszelkie dobro i wszelki dar, który jest doskonały. On jest Tym, który oświeca każdego człowieka, jaki przychodzi na ten świat. On z mroków wyjednuje rzeczy głębokie, a skrytości prowadzi w światło.

O jednym Bogu swych stworzeń
On jest zaiste jedynym i prawdziwym Bogiem, wiecznotrwałym, bez miary, wszechmocnym, Odwiecznym, nie mającym końca ni początku. On z mocy i jedynej woli, z niczego stworzył wszystkie rzeczy, widzialne i niewidzialne;

O błędzie pogańskich astrologów
wbrew błędnemu przekonaniu pogańskich astrologów. On z mądrości nie do pojęcia zarządza wszelkimi rzeczami oraz z niewypowiedzianej dobroci je podtrzymuje i zachowuje, tak, że jest niczym w porównaniu z Nim to, co wydarza się przez wypadek czy przypadkowy zbieg okoliczności albo z fatalnego przeznaczenia.

O ludzkich pożytkach z gwiazd
Dlatego wszystko jest wiedzione przez Jego wyrok i opatrzność. Za ich sprawą powstały Słońce, Księżyc i wszystkie gwiazdy; ażeby służyć nam za znaki, za czasy, aby mierzyć nasze lata i dni oraz aby oddzielić owo światło od ciemności. A przez to (orzeka Święty Tomasz do 10 rozdziału Jeremiasza) niejednokrotnie podobna rzecz bywa stworzona dla samej siebie lub po to, by służyć innej albo dla przyozdobienia świata czy też dla glorii i chwały Bożej.

O pogańskim nadużyciu znaków
Lecz prawodawca żydów, Mojżesz pragnący odjąć owo bałwochwalstwo z serca niejednych, wspomniał jedynie o przyczynach, które ludziom wychodzą na korzyść. Są one poświęcone tej racji, której wcale nie zgłębiają, że nadmienionym Słońcu i innym ciałom niebieskim wystarczają Bogowie, (dlatego, że stworzyli mienionych pogan), choć one działały, kiedy rzeczy miały być tworzone przez Boga, na pożytek i służbę istotom stworzonym.

O trzech przymiotach ludzi, czterech porach roku i układzie czasów
A jest w tym pierwszą wola, ponieważ nasz wzrok jest kierowany przez światło, ku poznaniu rzeczy. Drugim jest, aby powołać doczesną różnorodność, po to, by w trakcie rozmaitych czasów przeminął wróg ludzi, wciąż było zachowywane zdrowie, potrzeby jedzenia i picia mogły się zwiększać i owocować, to, czym były ciągle, stało się wiosną lub latem albo jesienią czy zimą. I po trzecie służą one temu, aby umieć dobrze urządzić i rozporządzać człowieczymi planowymi potrzebami; przewidując z układu czasów zdarzenia, z pomocą naszych matematyków i wiarygodnej astronomii, czy ma być pokój, wojna, nieurodzaj, owocowanie dóbr, drożyzny i śmiertelności albo upał, zimno, deszcz, pogoda oraz inne podobne rzeczy.

O nadużyciu niektórych astrologów
Te sprawy chce się dzisiaj usunąć ze świadomości ludzi. A to właśnie zdaje się nam wyzbyte rozsądku, gdyż nie powiem, że są niektórzy, każący się prosić o podobną wiedzę, której nie nadwerężają, wyjąwszy jej rzeczywisty końcowy cel oraz aby pokazać swoją próżną chwałę; lecz podług naszego zdania, ta sprawa jest raczej poznawana ze swych skutków, niż innymi środkami. Przeto bardziej Prorok, niż Filozof Mojżesz, na początku swych pięciu Ksiąg , ukazał nam wiodącą wskazówkę, która nastała przy stworzeniu świata; tę, którą święty Paweł, doktor nawróconych niewiernych, dopowiada w swoim Liście napisanym do Rzymian:

O boskiej cnocie poprzedzonej przez człowieka
Że odwieczna cnota Boga Stwórcy poprzedzona jest stworzeniem człowieka. A przeto mówimy o tym samym, że poprzez dzieło można poznać, jaki jest mistrz; widząc, że wspomnianymi niebiosami objął najwyższą bożą moc [też: poprzez wspomniane niebiosa pojął najwyższą bożą moc].

O ignorancji autorów
I także wtedy, gdy oszczercy nakazywaliby regułom astrologicznym być niedoskonałymi, to to winno zostać ogółem przypisane ignorancji autora podobnej nauki, a nie niebiosom i dziełom znaków i planet Bożych.

(dcn.)
piątek, 19 lutego 2010
Podziemna baza
"I rzekli słudzy do niego: Oto jest w Endor niewiasta mająca ducha, który wróży.
I przebrał się Saul, i założył inne szaty i poszedł, a z nim dwóch mężów, i przyszli do niewiasty w nocy.
I rzekł: Rozmawiaj przez ducha dla mnie, i wywołaj mi tego, którego powiem.
I rzekła do niego niewiasta: Oto wiesz, co uczynił Saul, że wytępił tych, którzy wywoływali duchy, i wróżbitów, z ziemi. Dlaczego narażasz życie moje, aby mnie zabić?
I przysiągł jej Saul przez JHWH, mówiąc: Jako żywy JHWH, nie będzie ci przypisana żadna zbrodnia w tej sprawie.
I rzekła niewiasta: Kogo ci mam wywołać?
I rzekł: Wywołaj mi Samuela.
I ujrzała niewiasta Samuela, i krzyknęła głosem wielkim, i rzekła do Saula, mówiąc: Dlaczego mnie oszukałeś? Ty jesteś Saul!
I rzekł do niej król: Nie bój się. Co widziałaś?
I rzekła niewiasta do Saula: Widziałam bogów wychodzących z ziemi.
I rzekł do niej: Jak wygląda?
I rzekła: Wychodzi starzec odziany w płaszcz.
I poznał Saul, że to był Samuel, i ukląkł nosem do ziemi, i pokłonił się.
I rzekł Samuel do Saula: Dlaczego niepokoisz mnie, wywołując mnie?
(tłumaczenie R.E. Friedmana)
Tagi: Biblia cytaty
16:41, transwizje , Księgi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 29 stycznia 2010
Drobne różnice
Biblia tysiąclecia
"A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach."

Tłumaczenie z oryginału hebraisty R. E. Friedmana
Rdz "I było to wtedy, gdy ludzie zaczęli się rozmnażać na obliczu ziemi, i rodziły im się córki. I widzieli synowie Boży córki człowiecze, że były piękne, i wzięli niewiasty ze wszystkich, które wybrali. I rzekł JHVH: Nie zostanie duch mój w człowieku na wieki, gdyż on też jest ciałem. I będzie dni ich sto dwadzieścia lat. Nefilim byli w owych czasach na ziemi, a także potem, gdy synowie Boży wchodzili do córek ludzkich, a one im rodziły. Byli to dawni olbrzymi, mężowie sławni."

Lb "A mężowie, którzy poszli z nim, rzekli: Nie możemy ruszyć przeciw temu ludowi, gdyż są silniejsi niż my. I widzieliśmy tam Nefilim, synów olbrzymów z rodu Nefilim, i byliśmy w oczach naszych jako szarańcza, i takimi byliśmy w oczach ich."

Tłumaczenie Zecharii Sitchina z hebrajskiego:
"Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. [...] Byli na ziemi Nefilim w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, a one im rodziły dzieci. Byli to mocarze wieczności - ludzie szem."
W starożytności szem tłumaczono jako „wznoszący się w górę ognisty kamień".
Cykle, fazy słoneczne
Zgasłe słońce
I zachodziło słońce, i zstąpił twardy sen na Abrahama, a oto strach i ciemność wielka spadła na niego. I zaszło słońce, i była ciemność. A oto ukazał się piec dymiący i płomień ognia, które przechodziły między połaciami [zwierząt ofiarnych]. W tym dniu uczynił JHVH z Abrahamem przymierze...".

Słońce w zenicie
I ukazał mu się JHVH w dąbrowie Mamre. A on [Abraham] siedział u wejścia do namiotu w skwarze dnia. I podniósł oczy swe, i zobaczył, a oto stali nad nim trzej mężowie. I ujrzał, i wybiegł do nich sprzed wejścia do namiotu, i pokłonił się do ziemi. I rzekł: Panie mój, jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, nie omijaj sługi swego.

Słońce zachodzące
I przyszli dwaj aniołowie do Sodomy pod wieczór, a Lot siedział w bramie Sodomy. I ujrzał ich Lot, i wstał do nich, i pokłonił się twarzą do ziemi. I rzekł: Oto panowie moi, wstąpcie do domu sługi swego, i przenocujcie, i umyjcie stopy swoje, a wstaniecie rano, i pójdziecie drogą swoją. Jeszcze się nie położyli, a mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, otoczyli dom, od młodego aż do starego, cały lud z najdalszych stron. [...] I rzekli: Ten przyszedł tutaj w gościnę, a teraz sądzi! Teraz gorzej będzie dla ciebie, niż dla nich. [...] I [aniołowie] porazili ślepotą mężów, którzy byli u wejścia do domu, od największego do najmniejszego, i daremnie trudzili się, by znaleźć wyjście.

Słońce wschodzące
Słońce wzeszło nad ziemią, a Lot wszedł do Coaru. I spuścił JHVH deszcz siarki i ognia na Sodomę i Gomorę, od JHVH z nieba. I zburzył te miasta, i całą tę równinę, i wszystkich mieszkańców miast, i całą roślinność tej ziemi. I obejrzała się żona jego za siebie, i była słupem soli! I wstał Abraham wczesnym rankiem na miejsce, gdzie stał przed JHVH. I spojrzał na Sodomę i Gomorę, i na całą ziemię tej równiny. I zobaczył, a oto wstępował dym z ziemi tej, jak dym z pieca.
 
1 , 2