Pytyja spod dębów trzech
czwartek, 24 listopada 2016
Michel Nostradamus Wróżby

Teraz pora na jeszcze jedno poetyckie dziełko Michela Nostradamusa, dopełniające proroczy przekaz w formie czterowierszy. Są to "Wróżby", czyli Presages. Pochodzą one z almanachów i prognostyków wydawanych przez Mistrza w latach 1555-1567. Zostały zebrane i opatrzone nazwą przez jego ucznia i sekretarza Chavigny`ego, i pod tym tytułem wydane już po śmierci Nostradamusa. Z czasem dodano do tego zbioru jeszcze kilka odnalezionych w innych drukowanych pracach, co sprawia, że ich numeracja kolejna jest nieco zaburzona, niektóre wróżby pod jednym numerem występują dwu i trzykrotnie. 

Dla lepszego wyjaśnienia, almanachy astrologiczne to utwory pisane prozą, wydawane w formie kalendarza rocznego zawsze pod koniec roku na rok następny, dające dokladny opis wydarzeń zapowiadających się w ciągu owego roku, na każdy miesiąc, tydzień i nawet dzień. Niektóre z tych rozdziałów miesięcznych opatrzone zostały wstępnym rymowanym czterowierszem, mającym przekazać w skrócie przepowiednię opisaną dokładniej poniżej. Nostradamus nie robił tego zawsze, stąd ograniczona ilość tych wierszy w stosunku do znacznej ilości utworów prozą.

Oczywistym jest, że owe przepowiednie nie dotyczyły bezpośrednio czasu podanego w nagłówku. A dziejów o wiele bardziej odleglych i przyszłych. Niemniej podany rok i miesiąc slużył Nostradamusowi do postawienia horoskopu, z którego wrózył to, co opisywał.

Same Wróżby są dotąd bardziej zagadkowe, niż Proroctwa centuryjne. O ile w tych drugich znaczny procent już odszyfrowano i przypisano im zdarzenia, które są już za nami, to Wróżby zdają się w większej swojej części dotyczyć zdarzeń, które są dopiero przed nami. Niemniej kilka z nich można z grubsza przypisać historii, czasom Wielkiej Rewolucji Francuskiej, czy - jak uważał Aleksander Centurio, komentator niemiecki - także II wojnie światowej. Tak do końca nie jest to pewne i w każdym przypadku trzeba zachować ostrożność w ocenie.

Oto plik do ściągnięcia dla zainteresowanych: "Wróżby" Michela Nostradamusa.

wtorek, 22 listopada 2016
M. Nostradamus Centurie Tom 1 i 2

Najsławniejsze dzieło Michela Nostradamusa to "Proroctwa" (Les Propheties), znane jako Centurie, dwa tomy złożone z nieomal 1000 czterowierszy, tzw. kwadrynów. Do tej pory nie przyswojone językowi polskiemu w całości, znane z wyrywków i nieudolnych tłumaczeń z innych języków. Robionych najczęściej z myślą o umocnieniu polskiego ducha w trudnych czasach minionych wieszczonymi klęskami naszych uzurpatorów. 

"Proroctwa" (Propheties)są najbardziej znane pod nazwą Centurii. A nazwa czterowiersza często jest mylona z centurią, tytułem rozdziału w księdze Proroctw.

Centuria była najmniejszą jednostką operacyjną w armii rzymskiej, odpowiednikiem batalionu. Liczyła 100 piechurów kierowanych przez setnika (łac. centurio). 2 centurie tworzyły manipuł, których 30 składało się na legion.

Centurią nazywano również księgę zawierającą 100 czterowierszowych strof, rymowanych krzyżowo (a-c, b-d), tzw. kwadrynów. Była to modna w starożytności forma twórcza.

W końcu wyraz centurie oznacza także: wiek., stulecie.

Za życia Nostradamusa opublikowano razem 10 centurii (setek czterowierszy), w dwóch tomach pt. „Propheties” (Proroctwa). Pierwszy tom, opatrzony Listem do syna Cezara zawierający 3 niepełne centurie z 7 planowanych wyszedł w 1555 roku. u Macé Bonhomme`a w Lyonie.
Drugi tom zawierający przedmowę adresowaną dla króla Henryka II (wraz z uzupełnionym do 7 centurii tomem pierwszym), składał się z 3 ostatnich centurii i wyszedł w Lyonie u Antoine du Rosne w latach 1557-58. 

Po latach ukazały się także odnalezione w papierach Nostradamusa szczątkowe centurie XI (2 czterowiersze) i XII (11 czterowierszy), oraz kilka czterowierszy dodatkowych, z których autor zrezygnował w trakcie pracy. Wbrew swej nazwie zatem nie wszystkie centurie liczą 100 kwadrynów. Ostatecznie ogólna ich ilość wynosi ok. 969. Niektórzy uważają, że te brakujące zostały przez autora ukryte z jakiegoś powodu.

Za najbardziej wzorcowe uznaje się wydanie lyońskie z 1555 roku, oraz starannie przemyślane wydanie całości przez Benoist Rigaud z 1568 roku.

Nostradamus Centurie. Pliki do pobrania tłumaczeń obu tomów po polsku:

Michel Nostradamus Proroctwa, tom 1

Michel Nostradamus Proroctwa, tom 2 

niedziela, 20 listopada 2016
Przepowiednia o Donaldzie Trumpie?

Coś mi mówi, że to o Donaldzie Trumpie.

6. XIII
Un dubieux ne viendra loing du regne,
La plus grand part le voudra soustenir.
Un Capitole ne voudra point qu'il regne,
Sa grande charge ne pourra maintenir.

6.13

Jeden wątpiciel nie nadejdzie daleki od rządu,

Większość zapragnie go wesprzeć:

Kapitol nie zechce wcale, by on rządził,

Swojej wielkiej szarży nie zdoła utrzymać.

 

Tagi: Centurie
16:59, transwizje , Nostradamus
Link Komentarze (9) »
niedziela, 02 października 2016
Strajk kobiet 2016 czyli przekierowanie energii

Strajk kobiet przeciwko próbie zaostrzenia przez rząd ustawy anty-aborcyjnej ma odbyć się 3 października 2016 o godzinie 15.30 w Warszawie. Na bazie tych danych ustaliłam numerologiczną metodą Szao Jonga heksagramy przemiany dla tego zdarzenia.

O metodzie można znaleźć wpisy na moim forum "Księga I-Ching", lub zajrzeć do mojej książki "I -Cing - Księga Źródła", gdzie jest dokładnie opisana.

Wypadła przemiana 59.4 na 6

Nie będę bawić się we wróżby, to domena jasnowidzów. Powiem tylko, że wyrocznia dla tego momentu już zaczęła działać, ponieważ Prezes, zapewne przestraszony masowym odzewem kobiet, kazał dać projekt do nowej korekty, co ma uspokoić nastroje. Wiadome jest także, że awantura z zakazem aborcji (swoją drogą dokładnie pół roku później po poprzedniej, gdy przyświeca sprawie podobny układ planet), ma być przykrywką dla przepchnięcia o wiele gorszych dla naszego zbiorowego zdrowia i pomyślności ustaw, CETA i TTIP. Czyli jest starcie dwóch, gdzie trzeci chce skorzystać. Takie jest mniej więcej brzmienie i przesłanie heksagramu po przemianie 6. Spór.
Do interpretacji wyroczni posłużę się wyjątkami z mojej książki "Księga Źródła". Start.
Oto sytuacja bieżąca.
59. Rozproszenie (Rozprzestrzenienie)
Obrazy: Wiatr nad Rzeką. Puszczenie lodów, odwilż, rozproszenie chmur, osuszenie nadmiaru wilgoci. Koń biegnący ulicami miasta. [...] Zryw. Wiec. Ogłoszenie w mediach. Wołanie. Wici. Publikacja, prezentacja. [...] Społeczne działania, społecznictwo.
Omówienie heksagramu: Władca ogłasza porę pojawienia się w świątyni przodków i tym samym akcję organizowania zbiorowych ceremonii w całym kraju. [...] W 4 Orzeczeniu wyznacza się biedniejszych krewnych bogatych rodów jako pełnomocników, mających dopilnować prac na dalekiej prowincji, a ci – niespodziewanie zaszczyceni - rozjeżdżają się, aby przystąpić do konkretnych działań. Już w starożytności Chiny były cesarstwem o silnie rozbudowanej biurokracji opartej na wielu urzędniczych szczeblach w prowincjach i na kresach kraju. Jak najszybszy przekaz informacji z góry w dół i z dołu w górę był ważnym czynnikiem ułatwiającym prosperowanie państwa. Stąd podkreślenie w tym heksagramie ruchu odśrodkowego i dośrodkowego. Rozkaz królewski zaraz po jego wydaniu musiał dotrzeć we wszystkie potrzebne miejsca i poruszyć najdalszych podwładnych, aby zebrali się w określonym celu i przystąpili do czynu.
Podpowiedź: Heksagramowi 59 podlega system informacyjny i komunikacyjny oraz wszystko, co sprawia, że ludzie muszą i chcą się ze sobą łączyć w jakieś działające we wspólnym celu struktury. Należą do nich wszystkie media, internet, poczta, drogi i kanały komunikacji każdego rodzaju, przekazujące od człowieka do człowieka wieści, surowce i energię. Dla Pytającego znaczy to, że jego dążenie do sukcesu wymaga porzucenia beznadziejnej sytuacji i nawiązania zupełnie nowych znajomości. Można to zrobić poprzez anons, wezwanie, apel o solidarność, poproszenie o wsparcie silniejszych od siebie.  [...] Bieda zmusza do nadzwyczajnych działań, zwrócenia się ku innym ludziom, aby poprawić sytuację. [...] Przekaz informacji z ust do ust. Zwoływanie innych, aby ustalić nowe zasady i rozejść się [...]

Z komentarza do linii: 
4 linia zmienna w heks. 59 to linia przerywana na swoim parzystym miejscu.
„Linie parzyste są słabe, ustępliwe, miękkie, gminne, powszechne i obrazują spoczynek, ruch w utajeniu, noc, nieświadomość, podtrzymywanie i koniec.” 
Wniosek: Słabość, ustępliwość, miękkość to cechy In, a więc ruch kobiet w tym wypadku.

Komentarz Księgi Źródła do linii 4
Linia 4 jest miejscem wyższym, które w Księdze najczęściej jest ostrzegane, co oznacza, że człowiek może świadomie zmienić coś na lepsze. Pełni rolę ministra znajdującego się w pobliżu władcy. Jest tułowiem, to miejsce czakry serca. To otwarta przestrzeń, oderwanie od ziemi, start i wzlot, symbolizujące ambitny projekt i dążenie do awansu. Jest otchłanią nieznanego, przepastną głębią, która otwiera się pod nogami tego, który wzlatuje i dystansem odległości, budzącym lęk. Ta linia ma charakter jowiszowy. Przynosi podróże i kontakty międzynarodowe. Daje radę, plan, wspomaga jego realizację. To miejsce żony występującej u boku znakomitego męża, prawej ręki szefa albo macochy. Inteligencja, mieszczaństwo. Miasta średniej wielkości, regionalne ośrodki władzy lub kultury, uniwersytety. Wykształcenie wyższe lub zainteresowania życiem społecznym w szerszym zakresie, np. politycznym, kulturalnym, religijnym i wymianą intelektualną. Przynosi dyskusje, publikacje, prezentacje efektów swojej pracy i przemyśleń na szerokim forum. Działanie społeczne jest przeważnie skodyfikowane, oficjalnie zarejestrowane, legalne lub dążące do zalegalizowania, pod auspicjami jakiejś organizacji. Silny związek z grupą pokoleniową, społeczną, branżową, ideologiczną. 

I-Cing, Rządząca IV linia: „Rozprasza się od swojej gromady. Najwyższa pomyślność. Po Rozproszeniu przychodzi znów Gromadzenie. O tym zwyczajni nie myślą.”

Księga Źródła, komentarz do linii: Porzuca to, co było, aby połączyć się z czymś nowym i nadzwyczajnym, a to niezwykle wzmacnia. Nigdy nie brał czegoś takiego pod uwagę.

Jak widać jest moc w masowym poruszeniu tego, co słabe i ustępliwe. Ilość może stworzyć nową jakość, nawet inną od tego, ku czemu ruch został wywołany. Można pomarzyć, a jest taka możliwość według Księgi, aby masowe poruszenie, skierowane teraz jak kula w płot przez wcześniejszą reakcję Prezesa, ruszyło nie konkretnie na ustawę anty-aborcyjną, a na owe przepychane chyłkiem ustawy CETA i TTIP! To byłby szach dla wszystkich ukrytych kontrolerów sterujących masowymi poruszeniami emocji. I początek czegoś dobrego, o ile kobiety okażą się na tyle mądre, że nie dadzą się później wmanewrować w jakieś kolejne "męskie" bagno. Potrzebne im będzie dłuższe i głębsze uświadomienie własnych interesów, praca u podstaw. 
Niestety heksagram 59 rządzi się pewnym bezwładem ruchu, i zapewne przekierowanie nie będzie wyraźne, ani możliwe ze względu na zgłoszony legalnie temat manifestacji. A jednak… tylko w ten sposób można by w przyszłości wygrać to, co nadchodzi w rezultacie.

Warto posłuchać rady Księgi, odnośnie linii 4 In:
„Dzięki ostrożności pozostaje się wolnym od szkód. Kiedy Niebo i Ziemia tworzą za pośrednictwem zmian i przekształceń, rozkwitają wszystkie trawy i drzewa; gdy jednak Niebo i Ziemia zamykają się, wtedy dzielny wycofuje się w ciemność z całą ostrożnością wobec niebezpieczeństwa, które na niego czyha.”

No, i teraz heks. po przemianie. Przyszłe efekty strajku. To heksagram 
6. Spór (Konflikt)
Orzeczenie: Spór oznacza niepewność i proces prawny. Jesteś otwarty, a mimo to zostajesz powstrzymany. Ostrożne zatrzymanie w pół drogi niesie pomyślność. Dążenie do zakończenia niesie niepomyślny los. Korzystne spotkać wielkiego. Niekorzystne przekroczyć wielką wodę.
Obraz: Niebo i Woda ciągną w przeciwne strony. Zatem szlachetny we wszystkich sprawach z innymi dokładnie rozważa początek.

Księga Źródła 
6. Spór (Wrogość, Skłócenie, Rywalizacja, Niepewność, Rozdroże, Wyrok, Sumienie)
Podpowiedź: Temu heks. podlegają trybunały, sądy, komisje, konsylia oraz środki przymusu prawnego, pojawiające się tam, gdzie rodzi się konflikt między dwiema odmiennymi postawami. Nie zawsze oficjalna dyrektywa władzy jest słuszna, lecz zawsze obywatel musi się wobec niej opowiedzieć, albo jako jej posłuszny wykonawca, albo zaskarżający decyzję w odpowiednim do tego urzędzie. Rywalizacja podobnych interesów o zaspokojenie potrzeb budzi niezadowolenie i zmieszanie. Konieczność arbitralnego wyroku.

4 linia 6 heksagramu może opisywać przyszłość, przyjrzyjmy się jej. A potem obserwujmy bieg sprawy. Kto okaże się kierującym przeznaczeniem? Orzeczenie brzmi:

I-Cing: Nie może toczyć sporu, zawraca i poddaje się kierującemu przeznaczeniem; odmienia siebie i w wytrwałości odnajduje spokój. Pomyślna wróżba.
Tagi: I-cing
19:14, transwizje , Księgi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 sierpnia 2016
Zaginiona Księga: sosna

Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o tzw. Zaginionej Księdze, może obejrzeć sobie film pt. "Zaginiona księga Nostradamusa".

Jeśli kogoś sprawa zaciekawi, niechaj obejrzy sobie wszystkie ilustracje z owej księgi, udostępnione na stronie Vaticinia Nostradamus

Wielu interpretacji po polskiej stronie internetu nie polecam. Są oparte na domysłach i wymysłach, a niektórzy interpretatorzy wręcz zdradzają pewne odchylenia od normy.

Długo nie zajmowałam się tym dziełem, głównie z braku czasu i pilniejszych zadań, które sobie postawiłam. Czyli poznania oryginalnych tekstów Nostradamusa udostępnionych w internecie.

Kiedy jednak obejrzałam uważnie wszystkie ilustracje zauważyłam kilka szczegółów, o których nie wspominają interpretatorzy owych obrazków. A które, jak mniemam, świadczą, iż rzeczywiście w powstaniu tej księgi maczał palce sam Nostradamus.

Nie podejmuję się - przynajmniej na razie ich wytłumaczenia, na to potrzeba czasu i wniknięcia w temat - ale zasygnalizuję na razie swoje spostrzeżenie wstępne.

Otóż jako pierwszy charakterystyczny dowód na wpływ Nostradamusa rzuciła mi się w oczy - sosna. Spójrzcie:

Na obrazku ze strony 23 widnieje z lewego boku, rośnie sobie naprzeciw trzech innych, starannie przystrzyżonych drzew po stronie prawej. Drzewo, przypomnę symbolizuje rodowód, drzewo genealogiczne, stary ród, zakorzenienie w czasie. 

Triumwirat

Warto przy okazji zerknąć na inne ikony z innych ksiąg o wróżbach odnośnie Watykanu, którymi posiłkował się malarz Nostradamusa. Porównanie z nimi tej z Zaginionej Księgi jest bardzo ciekawe. Widać na nich różne warianty wyglądu zwoju, który rozwija przed środkową postacią na kolumnie ręka z prawej. Bywa on półksiężycem, albo kosą. Na wyżej podanej ilustracji to podobieństwo i wieloznaczność są zachowane, choć trzeba się przyjrzeć.

Mamy zatem na niej króla, świętego i abstrakcyjny wymiar sprawiedliwości. Zauważyć także można, że na żadnej innej ilustracji przedstawiającej powyższy temat i przepowiednię, pochodzących z innych starych dzieł nie występuje sosna, ani drzewa.

Oczywiście, znając Centurie łatwo przypomnimy sobie: przepowiadanego na koniec czasów króla Chirena, tajemniczego Selina (Księżyczanina) oraz wymiar sprawiedliwości, który surowo będzie karał wszelkie polityczne nadużycia w pewnym kraju, czy może grupie krajów.

Na razie podrzucam kilka dodatkowych cytatów z almanachów prozą. Które wyjaśnią, dlaczego zafascynowała mnie właśnie sosna.

Almanach za 1556 rok
33. [...] Sosny nie będzie możliwe wyrwać, w ciągu szkaradnej nawałnicy czasów zdolna będzie chwiać się, nie upaść.

Nowa Prognoza za 1562 rok
Zaś z tej przyczyny, że Jowisz u zarania wiosny przebywa w znaku Bliźniąt, zapowiada, że nastanie ogromna wojna w krainie z Armenii i innych regionach spod znaku samych Bliźniąt. Owa ziemia Arrmeńska [sic!] będzie wielce znękana, bowiem jej wrogowie wyroją się przeciwko nim, moabici i inni sekciarze ruszą się przeciw kapłanom i każą im ginąć gwałtowną śmiercią. Drudzy pokrętnie ruszą z wysokich gór, żądający wsparcia i pomsty za Sosnowe Znieważenie i za bezbożne śmierci.

Druga ilustracja, zawierająca symbol sosny to ikona ze strony 51.

poniedziałek, 15 sierpnia 2016
Wywiad z Obcym

Nadzwyczajny plik filmowy „Wywiad z Obcym zrobiony w 1964 roku” Project Blue Book, (Błękitna Księga), obiekt został nazwany "EBE-3 'i był więziony przez 5 dni. Obiekt zniknął z rejestrów państwowych w dniu tego wydarzenia.

- Nagrywamy? Planeta, państwo lub pochodzenie.

- Ziemia.

- Wczoraj powiedziałeś nam, że podróżowałeś, zacytuję: "Tysiące lat świetlnych, aby dostać się tutaj".

- Tak.

- Powiedz nam prawdę lub (niezrozumiałe).

- To prawda. Jestem z Ziemi. Z waszej przyszłości. Aby podróżować w czasie trzeba podróżować w przestrzeni. Przesunięcie specjalnej [lub: kosmicznej] rozbieżności.

- Więc uznając to, kosmici przejęli naszą przyszłość?

- Nie.

- Więc ty jesteś człowiekiem?

- Ewolucyjnym potomkiem.

- A więc rozwinąłeś się z nas?

- Tak.

- Ok. Więc co tu robisz? Teraz?

- Obserwowanie. Ponieważ dowody zostały zniszczone.

- W jaki sposób?

- Wojna atomowa. Małe ilości przeżyły. Nasi przodkowie.

- W jaki sposób możesz opisać ten czas?

- Nie jesteś w stanie zrozumieć lub przyjąć odkryć mojego czasu.

- Wypróbuj mnie.

- Pochodzenie wszechświata, charakter tzw. życia są poznane.

- Więc znasz sens życia?

- To nie tak. Naturę. Sens jest czymś, co jest przypisane. Natura jest obiektywną rzeczywistością.

- Więc wiesz, jak wszechświat jest tworzony?

- Tak.

- Więc widziałeś Boga?

- Rozwinęliśmy minioną konieczność przesądów. Potrzebę Boga i innych mitów.

- Oświeć nas. Co się dzieje, gdy umieramy?

- Śmierć jest ludzkim konstruktem. To nie istnieje. Będziesz doświadczał i doświadczyłeś każdego przykładu tzw. życia. Ty. Ja. Nim. Jesteśmy przypadkami tego samego życia. Oddzielnymi od tego, co nazywasz śmiercią.

- Więc wyjaśnij mi to wprost. Nie ma śmierci i wszyscy doświadczamy nawzajem swoich żywotów?

- W istocie, tak.

- Więc jak wszechświat został stworzony i dlaczego jest tak doskonale wykonany dla nas?

- Istnieje nieskończona liczba wszechświatów. Każdy z różnymi właściwościami fizycznymi. Praktycznie wszystkie nie służą życiu takiemu, jakie ty znasz. Istniejemy we wszechświecie, który ma wspierać tzw. życie. To wszystko.

- Idźmy dalej. Więc dlaczego zniszczymy się wojną jądrową?

- Dogmat.

- Czy mógłbyś to sprecyzować?

- Polityczny i religijny dogmat. Jest źródłem wszelkiego poważnego konfliktu waszych ras. W następnym wieku dostęp do broni masowego rażenia przez państwa, które są rządzone przez dogmat będzie niszczyć wasze rasy.

- Ostatnia rzecz. Coś o moralności? Na czym oprzeć swoją moralność?

- Współczucie i dowody.

Rozumiem. To jest to. Dziękuję Ci.

czwartek, 11 sierpnia 2016
Hybrydy ludzko-zwierzęce

W internecie można filmów i informacji na podobne tematy znaleźć wiele. Oto jeden z nich, przykładowy.

Co na to Nostradamus?

A1554
41. W czasie niniejszego nowiu Księżyca narodzi się wiele dziwolągów, podobnych zarówno istotom ludzkim jak zwierzęcym, które zapowiadają wielkie pokrzywdzenia; gdyby były właściwie i uczenie wyjaśnione można by potargać to, co jest nam groźnie zapowiadane przez gwiazdy.

P1555
84. Pod koniec niniejszego miesiąca zrodzi się wiele dziwolągów, zarówno człeko- jak zwierzo-brutalnych, tak samo w Prowansji, Burgundii, Langwedocji, Gujennie; zaś wskroś całej Francji wybuchną wrzawy.

P1556
3. Zrodzą się szkaradne cuda zarówno na skutek człowieczej, jak zwierzokrutnej prokreacji, które pozwolą zrozumieć w ciągu następnych lat to, co się wydarzy.

W1557
Kobiety brzemienne będą donaszały swój płód we właściwy port, acz wedle woli [tłustych i otyłych] porozumienia, zrodzi się wiele dziwolągów o różnej naturze. Będą zapowiadały przyszłe wypadki ekspedycji, jaka się szykuje.

P1557
W skrócie mówiąc, wraz z całą tą pokojową barwą nastanie śmiertelna wojna, tak samo między ludźmi, jak wedle wielu, którzy wciąż będą posiadali odmienną formę ludzką, a bardziej z łagodności i przyjaźni będą się mieli za dzikie bydlęta, aż dojdzie do tego, że tego roku nie będzie się uważało człowieka za człowieka.

A1559
Będą rodziły się różne dziwolągi, tak człekopodobne, jak zbydlęcone, tak samo dwa o podwójnej głowie, które będą zapowiadały podział lepiej zjednoczonego rządu z powodu wielkiego wielkiego. Wielki wielki będzie zmącony i skłopotany, a co przyjdzie na świat, nie z ludzkiego brzucha, ale z brzucha ziemi, będzie przecudowne. To będzie jedno młodziutkie wdowieństwo.

A1566
[…] zaczną się wielkie wszeteczeństwa, cudzołóstwa i wiele niedozwolonych występków [dokonywanych] w tajemnicy i skrycie dla aktu prokreacji. Większość przeciw naturze grzesznych i wbrew boskim i ludzkim prawom. 

wtorek, 24 maja 2016
Przepowiednie o Polsce, część II

Na pressmix.eu ukazał się właśnie mój kolejny artykuł z cyklu polskiego: Przepowiednie o Polsce u Nostradamusa, część II. Okres powojenny i początek XXI wieku.

sobota, 23 kwietnia 2016
Polska u Nostradamusa, część I

Na portalu pressmix.eu ukazał się mój nowy artykuł pt. "Dzieje Polski u Nostradamusa". To pierwsza część z większego cyklu na ten temat.

wtorek, 01 marca 2016
Przepowiedziani przez Nostradamusa - Wiktor Orban

Victor Orban, moim zdaniem. Czytaj też wpis "Węgrzy i Orda".

3. LVIII.

Aupres du Rin des montaignes Noriques

Naistra un grand de gens trop tard venu,

Qui defendra SAVROME & Pannoniques,

Qu'on ne sçaura qu'il sera devenu.

 

3.58

Wobec Renu od gór Noryckich,

Wyłoni się wielki z ludzi zbyt późno przybyły,

Który obroni SAVROME* i Panończyków,

Nim nie będzie wiadomo, co się z nim stało.

 

* SAVROME, lub SAUROME, gdyż niegdyś pisano U jako V. Anagram wyrazów Sauromatia, czyli SARMACJA i WARSZAWA, (au SARME+VARSOM/WE). Inne skojarzenia w komentarzach.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12