Pytyja spod dębów trzech
niedziela, 02 października 2016
Strajk kobiet 2016 czyli przekierowanie energii

Strajk kobiet przeciwko próbie zaostrzenia przez rząd ustawy anty-aborcyjnej ma odbyć się 3 października 2016 o godzinie 15.30 w Warszawie. Na bazie tych danych ustaliłam numerologiczną metodą Szao Jonga heksagramy przemiany dla tego zdarzenia.

O metodzie można znaleźć wpisy na moim forum "Księga I-Ching", lub zajrzeć do mojej książki "I -Cing - Księga Źródła", gdzie jest dokładnie opisana.

Wypadła przemiana 59.4 na 6

Nie będę bawić się we wróżby, to domena jasnowidzów. Powiem tylko, że wyrocznia dla tego momentu już zaczęła działać, ponieważ Prezes, zapewne przestraszony masowym odzewem kobiet, kazał dać projekt do nowej korekty, co ma uspokoić nastroje. Wiadome jest także, że awantura z zakazem aborcji (swoją drogą dokładnie pół roku później po poprzedniej, gdy przyświeca sprawie podobny układ planet), ma być przykrywką dla przepchnięcia o wiele gorszych dla naszego zbiorowego zdrowia i pomyślności ustaw, CETA i TTIP. Czyli jest starcie dwóch, gdzie trzeci chce skorzystać. Takie jest mniej więcej brzmienie i przesłanie heksagramu po przemianie 6. Spór.
Do interpretacji wyroczni posłużę się wyjątkami z mojej książki "Księga Źródła". Start.
Oto sytuacja bieżąca.
59. Rozproszenie (Rozprzestrzenienie)
Obrazy: Wiatr nad Rzeką. Puszczenie lodów, odwilż, rozproszenie chmur, osuszenie nadmiaru wilgoci. Koń biegnący ulicami miasta. [...] Zryw. Wiec. Ogłoszenie w mediach. Wołanie. Wici. Publikacja, prezentacja. [...] Społeczne działania, społecznictwo.
Omówienie heksagramu: Władca ogłasza porę pojawienia się w świątyni przodków i tym samym akcję organizowania zbiorowych ceremonii w całym kraju. [...] W 4 Orzeczeniu wyznacza się biedniejszych krewnych bogatych rodów jako pełnomocników, mających dopilnować prac na dalekiej prowincji, a ci – niespodziewanie zaszczyceni - rozjeżdżają się, aby przystąpić do konkretnych działań. Już w starożytności Chiny były cesarstwem o silnie rozbudowanej biurokracji opartej na wielu urzędniczych szczeblach w prowincjach i na kresach kraju. Jak najszybszy przekaz informacji z góry w dół i z dołu w górę był ważnym czynnikiem ułatwiającym prosperowanie państwa. Stąd podkreślenie w tym heksagramie ruchu odśrodkowego i dośrodkowego. Rozkaz królewski zaraz po jego wydaniu musiał dotrzeć we wszystkie potrzebne miejsca i poruszyć najdalszych podwładnych, aby zebrali się w określonym celu i przystąpili do czynu.
Podpowiedź: Heksagramowi 59 podlega system informacyjny i komunikacyjny oraz wszystko, co sprawia, że ludzie muszą i chcą się ze sobą łączyć w jakieś działające we wspólnym celu struktury. Należą do nich wszystkie media, internet, poczta, drogi i kanały komunikacji każdego rodzaju, przekazujące od człowieka do człowieka wieści, surowce i energię. Dla Pytającego znaczy to, że jego dążenie do sukcesu wymaga porzucenia beznadziejnej sytuacji i nawiązania zupełnie nowych znajomości. Można to zrobić poprzez anons, wezwanie, apel o solidarność, poproszenie o wsparcie silniejszych od siebie.  [...] Bieda zmusza do nadzwyczajnych działań, zwrócenia się ku innym ludziom, aby poprawić sytuację. [...] Przekaz informacji z ust do ust. Zwoływanie innych, aby ustalić nowe zasady i rozejść się [...]

Z komentarza do linii: 
4 linia zmienna w heks. 59 to linia przerywana na swoim parzystym miejscu.
„Linie parzyste są słabe, ustępliwe, miękkie, gminne, powszechne i obrazują spoczynek, ruch w utajeniu, noc, nieświadomość, podtrzymywanie i koniec.” 
Wniosek: Słabość, ustępliwość, miękkość to cechy In, a więc ruch kobiet w tym wypadku.

Komentarz Księgi Źródła do linii 4
Linia 4 jest miejscem wyższym, które w Księdze najczęściej jest ostrzegane, co oznacza, że człowiek może świadomie zmienić coś na lepsze. Pełni rolę ministra znajdującego się w pobliżu władcy. Jest tułowiem, to miejsce czakry serca. To otwarta przestrzeń, oderwanie od ziemi, start i wzlot, symbolizujące ambitny projekt i dążenie do awansu. Jest otchłanią nieznanego, przepastną głębią, która otwiera się pod nogami tego, który wzlatuje i dystansem odległości, budzącym lęk. Ta linia ma charakter jowiszowy. Przynosi podróże i kontakty międzynarodowe. Daje radę, plan, wspomaga jego realizację. To miejsce żony występującej u boku znakomitego męża, prawej ręki szefa albo macochy. Inteligencja, mieszczaństwo. Miasta średniej wielkości, regionalne ośrodki władzy lub kultury, uniwersytety. Wykształcenie wyższe lub zainteresowania życiem społecznym w szerszym zakresie, np. politycznym, kulturalnym, religijnym i wymianą intelektualną. Przynosi dyskusje, publikacje, prezentacje efektów swojej pracy i przemyśleń na szerokim forum. Działanie społeczne jest przeważnie skodyfikowane, oficjalnie zarejestrowane, legalne lub dążące do zalegalizowania, pod auspicjami jakiejś organizacji. Silny związek z grupą pokoleniową, społeczną, branżową, ideologiczną. 

I-Cing, Rządząca IV linia: „Rozprasza się od swojej gromady. Najwyższa pomyślność. Po Rozproszeniu przychodzi znów Gromadzenie. O tym zwyczajni nie myślą.”

Księga Źródła, komentarz do linii: Porzuca to, co było, aby połączyć się z czymś nowym i nadzwyczajnym, a to niezwykle wzmacnia. Nigdy nie brał czegoś takiego pod uwagę.

Jak widać jest moc w masowym poruszeniu tego, co słabe i ustępliwe. Ilość może stworzyć nową jakość, nawet inną od tego, ku czemu ruch został wywołany. Można pomarzyć, a jest taka możliwość według Księgi, aby masowe poruszenie, skierowane teraz jak kula w płot przez wcześniejszą reakcję Prezesa, ruszyło nie konkretnie na ustawę anty-aborcyjną, a na owe przepychane chyłkiem ustawy CETA i TTIP! To byłby szach dla wszystkich ukrytych kontrolerów sterujących masowymi poruszeniami emocji. I początek czegoś dobrego, o ile kobiety okażą się na tyle mądre, że nie dadzą się później wmanewrować w jakieś kolejne "męskie" bagno. Potrzebne im będzie dłuższe i głębsze uświadomienie własnych interesów, praca u podstaw. 
Niestety heksagram 59 rządzi się pewnym bezwładem ruchu, i zapewne przekierowanie nie będzie wyraźne, ani możliwe ze względu na zgłoszony legalnie temat manifestacji. A jednak… tylko w ten sposób można by w przyszłości wygrać to, co nadchodzi w rezultacie.

Warto posłuchać rady Księgi, odnośnie linii 4 In:
„Dzięki ostrożności pozostaje się wolnym od szkód. Kiedy Niebo i Ziemia tworzą za pośrednictwem zmian i przekształceń, rozkwitają wszystkie trawy i drzewa; gdy jednak Niebo i Ziemia zamykają się, wtedy dzielny wycofuje się w ciemność z całą ostrożnością wobec niebezpieczeństwa, które na niego czyha.”

No, i teraz heks. po przemianie. Przyszłe efekty strajku. To heksagram 
6. Spór (Konflikt)
Orzeczenie: Spór oznacza niepewność i proces prawny. Jesteś otwarty, a mimo to zostajesz powstrzymany. Ostrożne zatrzymanie w pół drogi niesie pomyślność. Dążenie do zakończenia niesie niepomyślny los. Korzystne spotkać wielkiego. Niekorzystne przekroczyć wielką wodę.
Obraz: Niebo i Woda ciągną w przeciwne strony. Zatem szlachetny we wszystkich sprawach z innymi dokładnie rozważa początek.

Księga Źródła 
6. Spór (Wrogość, Skłócenie, Rywalizacja, Niepewność, Rozdroże, Wyrok, Sumienie)
Podpowiedź: Temu heks. podlegają trybunały, sądy, komisje, konsylia oraz środki przymusu prawnego, pojawiające się tam, gdzie rodzi się konflikt między dwiema odmiennymi postawami. Nie zawsze oficjalna dyrektywa władzy jest słuszna, lecz zawsze obywatel musi się wobec niej opowiedzieć, albo jako jej posłuszny wykonawca, albo zaskarżający decyzję w odpowiednim do tego urzędzie. Rywalizacja podobnych interesów o zaspokojenie potrzeb budzi niezadowolenie i zmieszanie. Konieczność arbitralnego wyroku.

4 linia 6 heksagramu może opisywać przyszłość, przyjrzyjmy się jej. A potem obserwujmy bieg sprawy. Kto okaże się kierującym przeznaczeniem? Orzeczenie brzmi:

I-Cing: Nie może toczyć sporu, zawraca i poddaje się kierującemu przeznaczeniem; odmienia siebie i w wytrwałości odnajduje spokój. Pomyślna wróżba.
Tagi: I-cing
19:14, transwizje , Księgi
Link Dodaj komentarz »