Pytyja spod dębów trzech
niedziela, 29 kwietnia 2012
Nostradamus: 1.48 i 1.49 o Rosji i Polsce

I. XLVIII.
Vingt ans du regne de la Lune passez,
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le Soleil prendra ses iours lassez:
Lors accomplir & mine ma prophetie.

1.48
20 lat od panowania Księżyca minione,
Siódmemu tysiącu lat inny zachowa jego monarchię:
Kiedy Słońce obejmie swymi dniami znużonych:
[Kiedy słońce weźmie ich dni znużone:]
Wówczas wypełnienie & wyrażenie [mina, podkop] mego proroctwa.

20 ans... passez
oznacza, iż Nostradamus ma na myśli wcześniejszą datę, niż zakończenie cyklu anioła Księżyca, obliczoną w systemie Trithemiusa na 10.VII.1881 rok. 20 lat odpowiada długości tzw. cyklu Metona (19 lat), po którego upływie fazy księżyca przypadają na te same dni w roku. To także czas pomiędzy wielkimi koniunkcjami Jowisza i Saturna. Odjęcie ich daje 1861 rok. Był to czas rozpoczęcia ważnych reform w Rosji przez cara Aleksandra II, który dokładnie 20 lat później zginął w zamachu bombowym.
Według biblijnego systemu obliczeń, świat od potopu do swojego końca ma trwać 7 tysięcy lat. Kolejnym po Księżycu władcą nieboskłonu jest anioł słońca, Michał, a po nim wstąpi na tron anioł Saturna, Ofiel, rozpoczynając „złoty wiek” (H111). Według kalendarza żydowskiego 6001 r. liczony od początku świata wypada w 2241 r. ery Chrystusa.
"Znużone/zmęczone/znudzone dni" mogą symbolizować zaćmienie widoczne podczas dnia na obszarze Europy zachodniej. Dzieląc okres 354 lat (jest to czas trwania roku anielskiego wg Trithemiusa) na 3 części (cnota księżycowa z następnego czterowiersza podpowiada podział na 3 światy) otrzymujemy 118 lat. Gdy dodamy je do 1861 roku, wynikiem będzie 1979 rok. To data rozpoczęcia pontyfikatu papieża Polaka. Właściwie wraz z tym wyborem rozpoczął się, z początku niewidzialny, potem błyskawiczny, zachód dominacji rosyjskiej w środkowej Europie.
Jeśli dodamy liczbę 118 do 1881 roku, oficjalnego początku panowania anioła Słońca, otrzymamy 1999 rok. Otóż 11.VIII t.r. miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, o którego ważności mowa jest w czterowierszu 10.72 (czytaj tu).
3 wers mówi o przejęciu rządów przez anioła słonecznego (autre - inny, drugi) na terenach monarchii księżyca z powodu znużenia ich mieszkańców dotychczasową władzą. Odpowiada to przyłączeniu Białorusi i Ukrainy (podległych aniołowi księżyca) do krajów zachodu (z terenów solarnych) i wyrwanie się ich spod skrzydeł Rosji. Błędne rozumienie czterowiersza 10.72 zrodziło opinie, że prorok się pomylił, jednak spełnienie jego przepowiedni ukaże się wszystkim jak nagle wybuchająca mina.

I. XLIX.
Baucoup baucoup auant telles menees,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire:
L'an mil sept cens feront grands emmenees,
Subiungant presques le coing Aquilonaire.

1.49
Wiele wiele przedtem podobne rozgrywki,
[Uderzenie wody uderzenie wody przed tak wielkimi zagrywkami]
Ci ze wschodu przez cnotę księżycową:
Roku 1700 dokonają wielkich zaborów
Podbijający nieomal kąt Akwiloński.

Fr. aquilon określa wiatr z północy, aquile znaczy orzeł, chodzi o kraj z północy mający w herbie orła, czyniący ekspansje w innych kierunkach. Znakiem prawosławia jest krzyż przecięty półksiężycem (cnota/własność/cecha księżycowa). Po ustanowieniu politycznej i terytorialnej równowagi z Turcją w XVII wieku, w 1700 roku wybuchła III wojna północna, między sprzymierzonymi krajami niemieckimi i Rosją, a Szwecją, która trwała 20 lat. Większość działań wojennych odbywała się na terenie Polski, która nie brała w niej udziału, lecz doznała wielu zniszczeń (kąt akwiloński to teren między orłem niemieckim, a orłem rosyjskim) i zaczęła wtedy chylić się ku gospodarczemu upadkowi (nieomal podbita).
Od 1721 roku zaczęły wzrastać wpływy państwa cara Piotra Wielkiego, które przejęło dominację w tej części Europy, trwającą niezmiennie do teraz.
"Wiele wiele", oryg. beaucoup beaucoup, podpowiada zdwojenie wieków i ukrywa wyrazy: piękny cios, uderzenie wody (d`eau coup), czyli dwukrotną okupację wroga. Po 200 latach od podanej daty, w wieku XX. Polska znów stała się kątem akwilońskim, jako teren działań wojennych Niemców i Rosjan podczas dwóch wojen światowych.

Nostradamus: cykl 73


Powróćmy do cyklu 73 lat, tak, gdyż jest to cykl. 1/5 z 365 dni/lat, stanowiących jeden rok anielski w starożytnym systemie biblijnym, reaktywowanym przez opata Trithemiusa, z którego korzystał Nostradamus, modyfikując go do kalendarza słonecznego, a nie księżycowego. Trithemius operował okresem 354 lat, który odpowiada 12 miesiącom księżycowym, obowiązywał on do czasów proroka Henocha, od którego zaczęto liczyć czas według słońca. Od tej chwili Nostradamus wprowadził poprawkę, nie 354, a 365 lat.

Zbadajmy inne wydarzenia, aby sprawdzić jego działanie w większej przestrzeni czasu, licząc wstecz od ustalonej przeze mnie daty 1940 roku.
Po kolei wygląda to tak:

1575 rok - czas po ucieczce króla Henryka Walezego w Polsce to burzliwe sejmy koronacyjne, usiłujące powołać nowego władcę. W końcu koronowano na króla Annę Jagiellonkę i wydano ją za mąż za Batorego. Czas odnowienia prosperity Rzeczpospolitej. W 3 lata później wybuchła wojna polsko-rosyjska.

1648 rok - w kwietniu wybuchło powstanie Chmielnickiego na Ukrainie. Trwało dokładnie 3 lata, do 1651 roku, gdy poniosło ostateczną klęskę w bitwie pod Białą Cerkwią, ulegając wojskom polsko-litewskim.

1721 rok - zakończenie dwudziestoletniej III wojny północnej, która zrujnowała gospodarczo Polskę, choć nie braliśmy w niej udziału. Piotr Wielki ustanowił Cesarstwo Rosyjskie. Datę wybuchu tej wojny, 1700 rok, wymienia Nostradamus w Centuriach, wyznaczając nią cykl sukcesów wielkiego wschodniego imperium Księżyca. W 3 lata później powstał Uniwersytet w Sankt-Petersburgu i Rosyjska Akademia Nauk.

1794 rok - wybuchła insurekcja kościuszkowska w Polsce, w kwietniu odniosła zwycięstwo pod Racławicami, lecz już w listopadzie (7 miesięcy) Rosjanie zajęli Warszawę. W 3 lata później trzy mocarstwa, Prusy, Austria i Rosja ogłosiły rozbiór Polski w Sankt-Petersburgu.

1867 rok - w tym roku trudno znaleźć znaczące wydarzenia historyczne w naszym rejonie Europy, oprócz tego, że na początku kwietnia Rosjanie sprzedali Stanom Zjednoczonym Alaskę. Urodził się także Józef Piłsudski. W trzy lata później przyszedł na świat Włodzimierz Lenin. Natomiast na zachodzie ruszyła nagle ekspansja Niemców na zachód i w wyniku wojny francusko-pruskiej skończyła się dynastia Bonapartych i powstały zjednoczone Niemcy.

1940 rok - w kwietniu zbrodnia w Katyniu, masowe deportacje Polaków z terenów anektowanych przez ZSRR na Syberię i do Kazachstanu. Ze strony Niemców - powstało getto, ruszyło Auschwitz i dokonywano wiele ludobójczych zbrodni na obywatelach polskich. W 3 lata później Niemcy odkryli groby pomordowanych polskich oficerów w Katyniu.

Jaki więc będzie 2013 rok dla nas, dla Polski?
Nie mam pojęcia, ale trzeba się spodziewać wielkiego szachowego ruchu ze strony Rosji i Niemiec, oraz jego potwierdzenia w 3 lata później, czyli w 2016 roku.
Jeśli przyjąć datę 1721 rok za początek cyklu prosperity Rosji, to 2013 rok będzie jego ostatnim przejawieniem, można powiedzieć: sukcesem nie przynoszącym pożytku (p. ostatni w poprzednim cyklu sukces Polski i Litwy na wschodzie), ponieważ jest 5 z kolei w cyklu roku anielskiego. I siódmy z kolei licząc od 1575 roku, pierwszego jaki wypadł od wydania Proroctw Nostradamusa (1555). Zresztą o ucieczce Walezego z Polski istnieje osobny czterowiersz.

piątek, 27 kwietnia 2012
Nostradamus: Wiosna 1555

A teraz wracam do tematu "Nowej Prognozy za 1555 rok", z której już analizowałam fragment dotyczący przyszłości Watykanu. Jest to przyszłość, która już się w większości wydarzyła, w czasie II wojny światowej. Powtarzam, ważne jest znalezienie końca nici, po której można by dojść do kłębka, czyli zrozumieć zakres czasowy i sposób datowania, użyty przez Nostradamusa w Almanachach i Prognozach. Poniżej zamieszczam sumaryczny opis wiosny 1555 roku, czyli okresu trzech miesięcy i znaków wiosennych, Barana, Byka i Bliźniąt. W nim znalazłam nić Ariadny. Dotyczy generała de Gaulle`a i Petaina, oraz II wojny na terenie Francji. Kto mądry ten znajdzie. Lecz tu ważna uwaga, nie cieszmy się. Odczyt wcale nie jest prosty i linearny. Każdy z trzech miesięcy wiosny dzieje się w innej przestrzeni symbolicznego roku 1555, jest więc początek, środek i koniec. A one nie dzieją się kolejno po sobie.
No, a teraz tekst:

Nostradamus
"Nowa Prognoza i przesłana przepowiednia za rok M.D.LV."

O porze wiosennej. M.D.LV. [1555]
Wiosna niniejszego 1555 roku zacznie się 11 marca, Słońcem wchodzącym w pierwszy punkt Barana 0 stopnia 22 minut. Księżyc w ubywaniu 4 stopień 24 minut. Saturn w Baranie 2 stopień 29 minut. Jowisz w 1 stopniu 40 minut Skorpiona. Mars w Pannie 1 stopień 46 minut. Wenus w Rybach 21 stopni 45 minut. Merkury w Rybach 21 stopni 23 minuty. Księżyc codziennie i w ciągu godzin [też: szczęśliwie], kiedy wszystko jest zgodne w swej pierwotnej zasadzie, dozna sprzecznych jakości w swej naturze i gatunku; za przyczyną niezwykłych wichrów, które zapanują, niosących jakąś inną porę. Chociaż nastanie ciepło, mokre, mające bardzo mało ziębiącej wilgoci, w trakcie drobnych deszczów wyniszczonych wiatrem, nie przyniesie ono upału. Ale takie układy pogody przeistaczają się w rozgorączkowaną wilgotność, toteż wiosna będzie chorowita, obfitująca w liczne objawy, kaszel, ból gardła, żołądkowe guzy, kamice, bóle stawowe, ból brzucha, głowy i żołądka, tysiące innych przykrości w ludzkim ciele. Przyniosą one szkodę niewiele mniejszą od wojen, które nastaną w większej potędze i sile, jakimi nigdy nie były.
W całym cyklu tego miesiąca wespół z nadchodzącym miesiącem, mieści się wiele zawstydzająco pomieszanych i enigmatycznych awantur tak, że jeśli prawdą jest to, czym gwiazdy nam grożą, to wcale nie sądzę, czy nie bylibyśmy u końca ostatniego okresu świata.
Pora [wiosenna] bowiem o brzasku swego nadejścia będzie zimna, ziemia nasączona częstymi deszczami, aż przyjdzie więcej chłodu i wilgoci, niż ciepła i suchoty. Mimo to nastanie wiele dni gorącego lata, acz nie w stosownej, ani przeznaczonej porze, cały czas prawie na opak dobru ziemi. Co prawda wiatry będą dla żeglarzy właściwe, ale ich stosowność i pomyślność winna dojść do takiej złośliwości i sprawiedliwej niewoli, że byłoby dobrze, gdyby u Stwórcy było do przyjęcia, by południowy wiatr miał zachowaną całą władzę mórz wschodu [też: całe imperium mórz lewantyńskich], ze względu na wielkie zło, które się gotuje w trakcie całego terminu tej wiosny; a nie był zadowolony z tego, że ma posiąść niełaskawy upadek z powodu rozjątrzonych serc, w jednej [też: pierwszej] części lata. Och, co za furia nastanie pośród barbarzyńskiej narodowości, taka, jaką ongiś były czasy Tamburlanowe. Wielką rana, którą otrzyma chrześcijaństwo. Wojna będzie tak straszna i wściekła, jaką nigdy nie była; ale w dwóch częściach świata, wedle południa i północy wielka zguba w największej części zechce ulec księciu galijskiemu. Strona przeciwna zadowala się uczynieniem tak, jak ci z Sagunto, zanim przyjdzie jej zostać poddaną Galijczykowi. Pomimo to podczas koniunkcji Słońca do Merkurego w tej wiosennej porze zjawi się kilku wysłanników i posłów we Francji, aby zawrzeć pewien układ pokoju, ale Stary lis nie pozwala się wziąć w pułapkę. I nie uzgodni się żadnego artykułu, choć największa część na to przyzwoli.
Pod koniec nastanie zaraźliwe skażenie w wojskach, tak morzem jak lądem. Ci, którzy będą mieli wziętą zapłatę i obietnicę zbuntują się i odwrócą plecami. Zróżnicowanie pogody sprawi niejakie kłopoty, ale bez względu na to, nie zaprzestaną. Będzie się mówiło: Jakież szaleństwo mieszka w was, o Królu, że sprowokowaliście konflikty i bezlitosną wojnę, dla małej korzyści godnej wzgardy? Tak wielu grodzian przerażonych zgiełkami wojennymi w ciągu nocy zostawi swe kraje i ziemie, majątki, kobiety i dzieci, aby ratować swe życie. Zaiste proroctwo Jezusa Chrystusa będzie dokładnie wypełnione: Biada kobietom ciężarnym , i nie tylko im, lecz każdemu rodzajowi wieku, aż stwierdzi się: To sam człowiek zakłada sidła na samego siebie.
Zaś w środku wiosennej pory niewiele uczęszczanym [krajem] przejdą bardzo wielkie wojska regionalne w inne. Wiele krajów będzie obrabowanych, wiele kobiet wdowami. Morzami, po obu stronach, będą przepływały floty bardziej napełnione ludźmi wojennymi, niż innymi, nastaną złupy i ludność cywilna będzie więziona. Wspaniały gród stołeczny będzie zaskoczony; siedziba najwyższego Pontifa nie obejdzie się bez przeraźliwości. Rozeznanie wielkiego Włodarza będzie zmącone. Innym razem zadrżą dwa grody stołeczne, ten Jowisza i Marsa. Brennus nigdy nie wywołał tak wielkiego przerażenia u południowców, jak uczyni jego następca u narodowości germańskiej i włoskiej.
Co prawda, na swym początku deszcze wyniszczą nieco zasiewy, a na koniec pośpieszą śmiertelne mrozy, tak jak odnotowywaliśmy w naszych almanachach i wróżbach. Wedle Lombardii szarańcze zaszkodzą jarzynie [tj. ważnej osobistości]. We Francji i Gujennie gąsienice oraz inne utrapienia książąt i panów; aby nie wykonywać rozkazu wedle zamiaru swego zwierzchniego majora stanie się zbiegiem, nie będzie mógł się usprawiedliwić. Wielki książę w niebezpieczeństwie bycia wziętym.
Wielkie talenty złota obiecane paru badaczom, którzy posługują się wszystkimi językami, aby zaskoczyć. Ale w tę wiosenną porę ich nieprzyjaźń zostaje wykryta, jednak nie bez krańcowego zagrożenia ich stanowisk [też: od ich ważnych osób]. Główne grody Francji będą szemrały przeciw swym książętom z powodu kolaborowania, Francja opustoszała, Italia wzburzona, Germania zbuntowana, Hiszpania na podsłuchu, Turcja przy nadziei, Nieszczęście jednego powoduje szczęście innego.
Boże, poprzysięgnij ze Swej łaski, niechże szansa, iż nadchodzi ostatni dzień Marsa [tj. koniec ostatniej wojny] ma być prawdziwa oraz, że ten, który oznajmi księciu, Królowi czy Władcy, że będzie za pokojem dojdzie do doskonałego wykonania. Jednak demonstruje [się] z tego drugi [dzień Marsa, tj. kolejna wojna], który przeszkodzi temu wszystkiemu, co [tutaj teraz] jest objawione ku przestrodze.
To, co w przewrocie tego horoskopu wskaże na potwornie zrodzone w trakcie najprawdziwszego Sądu nakaże zatoczyć się ziemi, nowy znak na niebie, kontynentowi i morzu zaczerwienić się. Książęta zmyleni i zawiedzeni przez próżnych architektów. Skarbiec Galijski zamknięty wtedy, gdy nie będzie powinien oraz często otwierany niegodnym, a wtedy niesłusznie.
Upraszajmy wszechwładnego Boga i cały niebiański dwór Boży, niech poprzysięgnie tego roku, co nastanie, uchronić nas od krańcowej przeraźliwości, tak samo w jednym stołecznym grodzie, który będzie pozostawał w wielkim zamyśleniu i nędzy.
czwartek, 12 kwietnia 2012
3+70

VI.LXXIV.
La dechassee au regne tournera,
Ses ennemis trouuez des coniurez:
Plus que iamais son temps triomphera,
Trois & septante a mort trop asseurez.

6.74
Odegnana do królowania powróci,
Jej wrogowie stwierdzeni spiskowcami:
Bardziej, niż kiedykolwiek jej czas zatriumfuje,
3 & 70 u śmierci zbyt poddani.

Rosja komunistyczna zesłała miliony ludzi na Syberię, odganiając z rządu daleko damę bezpłodną (Republikę). Jeśli dodać 3 lata do 1917 roku otrzymujemy rok 1920, datę bitwy warszawskiej nazwanej Cudem nad Wisłą. Gdy dodać jeszcze 70 ukazuje się 1990 rok, gdy w Polsce ukonstytuowała się nowa władza, która doprowadziła w rok później do podobnego upadku system komunistyczny w Rosji. Lepiej to widać operując datami dnia śmierci cara Mikołaja II Romanowa (17 lipca 1918 roku - siódmego miesiąca!). Trzy lata później, w 1921 roku wybuchło i zostało stłumione powstanie w Kronsztadzie przeciwko władzy radzieckiej, Sowieci umocnili się podpisując także traktat w Rydze z Polską, kończący wojnę polsko-bolszewicką.
Ta ilość lat jest wymieniona w H47. Umarły wiecznie żywy w Rosji to W. Lenin. Śmierć dotyczy zbrodni i wielu ofiar zachodzących gwałtownych przemian społecznych przy powstaniu Imperium.

A oto cytat z Listu do Króla Henryka odnośnie podanej liczby lat, H 46-49:

"[46] i stanie się w miesiącu październiku, że jakieś wielkie przesunięcie się dokona, a do tego stopnia, że posądzi się ciężkość ziemi o stracenie swego naturalnego pędu i pogrążenie w wiecznych ciemnościach. Przedtem [zaś] będą w wiosennej porze, a wynikłe stąd potem z krańcowych zmian, permutacje rządów z powodu wielkiego wstrząśnienia lądu,
[47] wraz z mnożeniem się nowej Babilonii córy nędznej powiększonej przez obrzydliwość pierwszego całopalenia, a zdzierży tyle jedynie, co 73 lata, 7 miesięcy,
[48] potem następnie wyjdzie z owej łodygi ta, która miała przebywać tak długi czas bezpłodna, pochodząca z 50 stopnia, która odnowi cały kościół chrześcijański.
[49] I nastanie wielki pokój, unia i zgoda pośród jednego z jej dzieci od grani zapodzianych i separowanych przez różne rządy;..."

Tu lepiej widać, że mowa jest o Rewolucji Październikowej, która zrodziła nowe "babilońskie" imperium, rządzone przez Nierządnicę, tj. rewolucyjną bezbożność i lud. Pierwsze całopalenie to masowa czystka w cerkwi rosyjskiej z rozkazu Stalina.
Pani bezpłodna (dame sterile) (w nazewnictwie Nostradamusa wyraz sterile mógłby być przetłumaczony również jako: "przeczysta" lub "nietknięta") to system oparty na tradycyjnej Sprawiedliwości i wierności prawu. Odrodził się na 50 st. szer. geogr., co jest położeniem Krakowa i Wadowic i wskazuje na polskiego papieża i ruch społeczny, który ten zapoczątkował w Polsce.

Podana liczba lat nawiązująca do historii niewoli babilońskiej Żydów zdaje się być uniwersalna i można ją zastosować do innych obliczeń związanych z "babilońskimi imperiami" zniewalającymi ludzkiego ducha i wiarę w Boga poprzez ludobójcze zbrodnie. Robert Benazra, francuski nostradamusolog obliczył na jej podstawie koniec II wojny światowej i holokaustu Żydów, biorąc początek od ustanowienia Berlina jako stolicy Niemiec w 1871 roku. Co prawda można się do tych zestawień dat "przyczepić" i zobaczyć naciągnięcie (przede wszystkim data początku nie jest obarczona ważną symbolicznie śmiercią, o której mowa w 4 wersie), ale jakoś działa.

A oto taki inny rachunek:
Zbrodnia w Katyniu - wiosna 1940
+ 3 = wiosna 1943 - odkrycie masowych grobów przez Niemców
+ 70 = 2013 - w listopadzie rozpoczęły się protesty na Ukrainie, które w następnym roku obrodziły wojną rosyjsko-ukraińską.