Pytyja spod dębów trzech
wtorek, 01 marca 2016
Przepowiedziani przez Nostradamusa - Wiktor Orban

Victor Orban, moim zdaniem. Czytaj też wpis "Węgrzy i Orda".

3. LVIII.

Aupres du Rin des montaignes Noriques

Naistra un grand de gens trop tard venu,

Qui defendra SAVROME & Pannoniques,

Qu'on ne sçaura qu'il sera devenu.

 

3.58

Wobec Renu od gór Noryckich,

Wyłoni się wielki z ludzi zbyt późno przybyły,

Który obroni SAVROME* i Panończyków,

Nim nie będzie wiadomo, co się z nim stało.

 

* SAVROME, lub SAUROME, gdyż niegdyś pisano U jako V. Anagram wyrazów Sauromatia, czyli SARMACJA i WARSZAWA, (au SARME+VARSOM/WE). Inne skojarzenia w komentarzach.