Pytyja spod dębów trzech
wtorek, 19 marca 2013
Przepowiednia ogólna za 1560 rok z W.N.Prognozy

O układzie niniejszego roku w ogólności, podług układu gwiazd z 1560 [roku].

Z pomocą układu obecnego 1560 roku stwierdzam takie dziwne odmiany pogodowe, stanowe i [ważnych] osób, że gdyby nie Bóg, który jest sam kierownikiem owej bezmiernej machiny, mocno się obawiam, by ów odpoczynek, który nam będzie dany przez Marsa zgoła nie wyciszonego, nie przyczynił większego i niewiarygodnego zakłopotania ludzkości. Albowiem gwiazdy zapowiadają nam nadejście mnóstwa awantur, i to takich, jakie możliwe byłyby się wydarzyć w ciągu długiego czasu, gdyż początek roku pokieruje się krańcowymi wyziębieniami, mającymi coś z ostatnich dni poprzedniego roku. I zima będzie wiosną w ciągu wielu [dni], co stanie się przyczyną, że natenczas jej oddziaływania będą w rozchwianiu, rozwijające się nadmiernie w dni ciągnące ku zimie, która przypada latem. Wylewy wód przez częste deszcze będą budziły wielki strach. A wywołają one wielkie i różne choroby, więcej w lecie, niż w ciągu całego roku, tak samo choroby zakaźne, jakie zaatakują wskroś wielu regionów Europę. Na skutek wszystkich podobnych straży nadejście tych, którym to natenczas ani trochę ma nie wejść w ich mózgowia, w trakcie figur niebiańsko utworzonych podług czterech czasów [tj. omawianych czterech horoskopów przesileń 1560 roku], zwróci ich zmieszanych, o ile nie zechcieliby całkowicie zaprzeczyć nieskończonej mocy Boga odwiecznego, który ich nie stworzył bez wielkiej przyczyny. Oraz na skutek tego, że ogół powszechny jest bardziej w strachu, z powodu wojen i natężonych sporów, które będą się mnożyły i nastaną w swej sile i żywotności. Zaś wszystko będzie postępowało prędzej przez kobiety, niż innym środkiem.

Rok będzie długi, koniec zaświadczy ten fakt, zaś czynne akty to, co się w nim wydarzy. A pocznie największe zgiełki i wzburzenia w trakcie wnętrznościowych i obywatelskich sprzeczek, biorąc ich główne źródło z tychże. Bardzo niezbędne jest, by niniejszego roku nadeszła naówczas pewna wielka okoliczność, na mocy której nie będzie można przeciągnąć działania przyszłych przepowiedni aż do wieku 18 lat, gdy będzie dokonane albo osłabłe.

Bóg ze Swej łaski, niechaj zatroszczy się o to, gdyż Mars rażony z Saturna w trakcie sekstylowego aspektu demonstruje, że od tej pory do 1566 roku najwięksi będą przenoszeni, nie żadnym gwałtem, wyjąwszy to, że z powodu chorób, wszystko będzie się działo z samotnej woli Boga, który sam jest kierującym.

Albowiem najczcigodniejsze żony i godne matrony, będą w ogromnym skłóceniu o suwerenną władzę i o najwyższe dostojeństwo, a największe znajdą się w swych krańcowych niebezpieczeństwach z powodu zarządzania ich środkami żywnościowymi. Nie chcę przedtem mówić więcej, acz owo nie nadejdzie dla jednej samotnej, lecz do wielu, zarówno wdów, jak inaczej, co większych panów i suwerennych władców, będą ustanowione w krańcowym niebezpieczeństwie śmierci, a wszystko naturalnie, co będzie nakazane: Stat sua cuique dies, breue & irreparabile tempus omnibus est vitx [Cyt. "Eneida" Wergiliusz, Ks. X: "Każdy ma swój dzień, krótko i bezpowrotnie czas wszystkim jest przeżyć"]. Żelazo, ogień, miecz, głód i zarazę. I będzie słabnąć wielu, nie tylko maluczkich, ale także co większych i znaczniejszych.

A w trakcie miesięcy zachowywania owoców i kwiatów nocny mróz wiele z nich uszkodzi, nawet części bardziej nieznaczne i niższe od [poziomu] gruntu. Ówże mróz będzie wielce podejrzany i straszny. Prośmy Boga, by ze Swej bezmiernej dobroci obiecał się o to zatroszczyć.

Zaś muchy w miodzie zaledwie będą wypełniały swój obowiązek. Nigdy nie było tak plugawych złodziejstw, zbrodni, które będą czynione tego roku; chociaż z osądu co główniejszych z astrologii wyrocznej, którzy przewidują [wynika], że rok ma być zgoła suchy i odpowiednio nieurodzajny, i to na skutek wszelkiej jałowości, oraz pojawią się biegunki, więcej od innych chorób. [Ważne] osoby [znajdą się] w krańcowym zagrożeniu, zaś kobiety brzemienne będą donosiły we właściwą przystań za sprawą uczoności jej [ważnych] osób i [znajomości] ich owoców, choć niektóre wskroś różnych miejsc znajdą się w niebezpieczeństwie nie umierając. Wszelako nigdy nie było takiego roku, żeby tyle wiadomości było raportowanych, jak będzie w niniejszym natenczas.

W miejsca z 48 stopnia nadejdą wielkie deszcze i wielkie potopy, nadmierne zalania. I nastaną wzburzenia z powodu religii podobne i tak nadmierne, że nie mieszczące głównych piór, które wydrze się i wyciągnie ze skrzydeł co większych. Stanie się ona przyczyną większego zgiełku i nowego powstania, które nie uspokoi się bez ręki wojskowej. Boże, zatroszcz się o wszystko. Pojedynek będzie straszliwy z powodu przypadku, jakiemu nigdy podobnego nie było, podług tego, jak Merkury, Tusmegist [sic! zn. Wszechwielki] i Zoroaster opisują niniejszy rok, ma nie być gnębiony klęską głodu, mający Marsa wyciszonego tym, że jest uderzony sekstylowo dobrotliwym promieniowaniem Saturna, w przeciwnym razie ta jałowość, której widać nastanie i w konsekwencji klęska głodu, nie pochodzą z potęgi Boga odwiecznego, która jest materią nad-niebiańską. Albowiem przykazanie Boga jest podstawową przyczyną naszych nieustannych grzechów i rozrywkowych przyjemności, i nadzieja [położona] w Nim samym uwolni nas od nich.

Wszystkie warzywa będą w wielkiej obfitości, to, co nadejdzie przez śpieszące mrozy, nastanie po środku dwóch naczelnych miesięcy wiosennych. Młode [ważne] osoby latem i jesienią znajdą się w niebezpieczeństwie zapiekłości toczenia krwi ze wszystkich żył przez uśpionego Marsa, jak z powodu ustawicznych gorączek, krwawej biegunki, krwotoku z nosa oraz innych robactw wespół ze świerzbem i świądem. Ponadto niezgody, sprzeczki, zawiści, spory co większych i co bardziej suwerennych panujących, oraz niezliczone podkradania, które będą wykonywane i popełniane, nocne grabieże, skalane świątynie, sprofanowane i niszczone, nie przez wojenną straż, ale przez [ważne] osoby, zdesperowane i wyzbyte wszelkiej nadziei. A w to będzie wmieszanych 10 [ważnych] osób, co kiedy się je zobaczy, będzie bardziej zdumiewać patrzących, niż tracących przegranych. I w tym roku będą dopuszczone podobne i tak bardzo niewiarygodne wypadki, że największa część świata będzie jak zgoła porażona, tak samo u tych, przy których to się wydarzy.

Na teraz nie decyduję się na wielkie twierdzenia, aby dowieść mego zdania, dlatego, że znam wielu szepczących przeciwko, z tego powodu, że jest wielu mego zawodu, którzy wypełniają swoje papiery tylko złorzeczeniem przeciw Nostradamusowi, i że: „nie rozumiem, co to za bzdurne wydumania, jak ten [prognostyk], co był wydany w Genewie, który mówi wciąż o klątwie i nie wniósłszy tam ani katalogu świętych, ni żadnych świąt ruchomych, a więc zamieszczenia [terminów i miejsc] targów, doprawdy musiał on dobrze przystroić swój almanach podobnymi historiami, aby wnioskować tylko z jarmarków”, choć wcale nie wątpię, że astrologicznie wywnioskowałem szerzej. Przeto, niech starczy wam, by widzieć utworzone figury niebiańskie, w dodatku to, co wydarzy się wskroś największej części Europy.

Nigdy nie zdarzyło się tak, że przez potok i w trakcie przypadkowego zdarzenia został odsłonięty zachwycający przypadek, to się [jednak] stanie naprawdę w trakcie niniejszego roku. I nie [tylko] w jednej stronie, ale w wielu, a to, co tak od lat pożądane i zatajone sekretnie w brzuchu ziemi, i wieczyście ukryte przez rzeki ich nurtami pod nimi, zostanie w trakcie tego cyklu [rocznego] zamanifestowane. Zaś najwyższe i podziwiane fakty za sprawą antycznego sprzeniewierzenia oraz budowla zostanie zaoferowana królom, książętom i suwerennym władcom. Niniejszy rok będzie natenczas niewiele pomyślny dla najwyższych darczyńców wedle regionów włoskich, dlatego, że wielu z co główniejszych zbankrutuje.

Najpierw zima nie osłabnie, by nadejść w trakcie swej naturalnej pory; ale będzie bardzo bezmiernie długa ze wszystkich materii niebiańskich wywołująca różne oddziaływania i nadejdzie jedno katastrofalne strapienie przez najgłówniejszych sędziów. Zaś przez religię będzie popełnianych i dokonanych wiele niegodnych przypadków, niegdyś o takich występkach się nie słyszało. Stan Kościoła zostanie przywrócony taki, jak wcześniej, i w tę wiosnę będzie podjęta nowa wyprawa wbrew przeciwnikom rzeczonej religii. Grody i kraje, które się wyrzekły tejże będą kuszone [też: prowokowane]. Stolica nowej Babilonii zostanie otoczona, Boże ze Swej łaski zatroszcz się o to. Zapełniałem byłem całą tę stronę wydarzeniami, których przyjściem gwiazdy grożą w wielu i różnych klimatach z powodu rozmaitych straży, ale je rzuciłem i aby sobie nie zrazić równocześnie wielu z co większych. Oby nagła permutacja kruchej fortuny, która jest samotną wolą Boga wobec możnych tego świata to ochroniła. Bóg jest ponad wszystko.

(Fragment Wielkiej Nowej Prognozy za 1560 rok Michela Nostradamusa, w tłumaczeniu E. Seydlitz)

piątek, 15 marca 2013
Petrus Romanus, czyli rzymski kamień

Wielu zdaje się spodziewało się, posiłkując się listą Malachiasza, wyboru papieża, który przyjmie imię Piotr. Gdyż tak stoi na proroczej liście papieży, ostatnim ma być Petrus Romanus. Tymczasem nazwa tłumaczy się jako rzymski kamień - i taki właśnie, związany z przyszłym losem papiestwa, można znaleźć w przepowiedniach prozą Nostradamusa. Nawet wielokrotnie wspominany. 

Zamieszczam tylko kilka wyrwanych z kontekstu wzmianek o tym szczególnym znalezisku i jego wpływie na dzieje KK. Nic się nie stanie bez tego wydarzenia. Zatem oczekujmy go, jako wyraźnego znaku rozpadu i zawalenia się od postaw tej wiekowej instytucji.

Odkrycie jakichś ważnych pomników być może miało już miejsce, lecz jest starannie ukrywane. Ujawnienie napisów na kamieniu, opisujących jakieś starożytne sprzeniewierzenie, leżące u fundamentów kościelnej struktury, poprzedzi wielka powódź Tybru w Rzymie. A powódź zostanie poprzedzona wielką kumulacją śniegów w górach Europy. Do kumulacji doprowadzi przedłużająca się zima. Którą właśnie przeżywamy. Czy to właśnie ta? czy jedna z takich zim, trudno jest teraz powiedzieć. Czekajmy uważnie. 

Alm 55:
Jesień: Grobowca odnalezionego w Rzymie na nowo, i tego lata, napisy będą przezachwycalne [sic!], ale nie zaczną sobie [sic!] prawnie odczytywać. Pierwszy, kto je odczyta zajdzie niedaleko. 

O Romanii. 1555
Bo przez całe lato, aż do połowy jesieni będzie wielce wylewać Tyber. Częste deszcze, które nadejdą w środku jesieni spowodują wiele odkryć starych grobowców. Sprawią, że będą czytelne inskrypcje, od dawien dawna poszukiwane, odsłaniając wielkie starożytne tajemnice.

WNP57:
Lato: U podstaw lata Rodan i inne rzeki wyjdą ze swych brzegów, a pod koniec wszystkie rzeki będą tak niskie, jak nigdy nie były. Z powodu nad-obfitości suszy znajdowane będą w nabrzeżach rzecznych odsłonięte wspaniałe budowle, i przeciwnie takoż znoszone z nich w dół przez rzeki i strugi będą odkrywane tam, gdzie bardzo dawno temu pogrzebano naczynia z inskrypcjami i dzbany. Także gwiazda włochata, która będzie po trosze widoczna i nie widoczna, jawnie zawyrokuje o tym, co nadejdzie zarówno w kraj włoski, hesperyjski [tj. hiszpański], germański i francuski. I stanie się taką, iż lepiej mi nie wyjaśniać tego, niż to unaoczniać, z dwóch przyczyn, z powodu potwarców i aby zbytnio nie straszyć ludu.

Alm58:
12. Najwyższemu władcy, który natenczas reprezentuje hierarchię, mimo, że w 81 roku gwiazdy mu zagrażają, chociaż z powodu dobrotliwych koniunkcji spróbuje wysunąć się przed jeden wielki główny punkt po długiej walce, to gwiazdy mocno utrudniają skończenie.
13. Och, co za niebiańska przemiana w trakcie człowieczych bezwzględnych zarządzeń [też: absolutnych edyktów]! Z przyrodzonego szału zostanie popełniona pewna zbrodnia ojca na synu oraz poprzez opozycję syna na ojcu.
14. A u Latynów zostanie otwarta litografia [tj. odkryty napis na kamieniu] nakazując wsparcie i okop, gdy zostanie stwierdzone: Od początku rzymski naród kieruje się ku swej destrukcji. Tak idą rzeczy, i nadejdzie to, co musi przyjść do każdego podług jego przeznaczenia.

Marzec:
70. Badacze [też: inkwizytorzy] starożytnych budowli odsłonią pewne ołtarze, ażeby nimi osłonić własne; acz w ciągu kilku stuleci również swój nim się stanie.
71. Wzięty badacz [też: eksplorator] dobrowolnie wyjaśni wrogowi całą szkodliwość tego, co rozpozna.

Alm59:
Styczeń: Potem po jednej nagłej wymianie co większych, jednej strony z woli Boga i drugiej ze względu na spisek i podłość nikczemników, nastanie taka, która stanie się powodem tego, że śmierć i ucieczka wielu godnych i niegodnych będzie utrudniona i zmącona. A także jakaś wielka i sekretna tajemnica zostanie ujawniona i będzie pokazanych wiele antycznych budowli, litografii, podobizn, obrazów marmurowych, z mosiądzu, ołowiu, złota, srebra, ukrytych przez długie minione epoki, które na skutek jakichś nagłych zalewów wód i fal wykraczających z brzegów będą odkryte. I grobowiec od tylu upragniony znaleziony.
 
WNP60:
Nigdy nie zdarzyło się tak, że z powodu potoku i w trakcie przypadkowego zdarzenia został odsłonięty zachwycający przypadek, to się [jednak] stanie naprawdę w trakcie niniejszego roku. I nie [tylko] w jednej stronie, ale w wielu, a to, co tak od lat pożądane i zatajone sekretnie w brzuchu ziemi, i wieczyście ukryte przez rzeki ich nurtami pod nimi, zostanie w trakcie tego cyklu zamanifestowane. Zaś najwyższe i podziwiane fakty za sprawą antycznego sprzeniewierzenia oraz budowla zostanie zaoferowana królom, książętom i suwerennym władcom. Niniejszy rok będzie natenczas niewiele pomyślny dla najwyższych darczyńców wedle regionów włoskich, dlatego, że wielu z co główniejszych zbankrutuje.

CW,57 I: A nadto zostaną odkryte ruiny, długo ukryte w brzuchu ziemi i prastara złość, długi czas pełna udawanej fikcji, zostanie wyrzygana, a nie bez nieporozumień wszech stron. Ta strona, która miała mieć zwyczaj zalewać, okaże się bardzo blisko wściekłej powodzi. Nastanie siedmiu, którzy przystroją oznakami władzy narodzonego dwoistego, który ich odda zawstydzonymi oraz ten, kto przedstawi się niebu.

Październik: I porządkując stare fundamenty zostaną odnalezione inskrypcje jakże pożądane i pogrzebane od bardzo dawna, kamień w swej całkowitości wywoła w nie wiarę. Nadzieja fikcyjnych ikon?  bardziej zaszkodzi sekciarzom, niż ich wywyższy, ze strony, gdzie staraliby się o przychylność, wsparcie, pomoc, przyjdzie ruina i uszczerbek. Narodzone wykaże to, co się wydarzy, podział będzie wielki, śmiertelne powstanie, zwada nieuspokojona, nastaną wielkie zbrodnie.