Pytyja spod dębów trzech
niedziela, 27 listopada 2016
Nowy artykuł
piątek, 25 listopada 2016
Nowy blog Nostradamus po polsku

Jestem świadoma, że temat dzieł Michela Nostradamusa jest w Polsce nie tyle mało znany, co z gruntu zafałszowany, przez brak dostępu do polskojęzycznych merytorycznie poprawnych opracowań oryginalnych tekstów. 

Zajmuję się nim od 2006 roku bez mała, wiele materiałów jest już gotowych do przekazania innym zainteresowanym, mam nadzieję, że poważnym badaczom. Będę je stopniowo zamieszczać, po ostatecznym opracowaniu. Myślę, że czas zaczyna być po temu.

Dlatego uruchomiłam właśnie nowy blog, pt. Nostradamus po polsku, poświęcony jedynie tematowi badań nad przekazem proroczym (i nie tylko) francuskiego proroka. Zaglądajcie, bo będzie wszystkiego sporo.

czwartek, 24 listopada 2016
Michel Nostradamus Wróżby

Teraz pora na jeszcze jedno poetyckie dziełko Michela Nostradamusa, dopełniające proroczy przekaz w formie czterowierszy. Są to "Wróżby", czyli Presages. Pochodzą one z almanachów i prognostyków wydawanych przez Mistrza w latach 1555-1567. Zostały zebrane i opatrzone nazwą przez jego ucznia i sekretarza Chavigny`ego, i pod tym tytułem wydane już po śmierci Nostradamusa. Z czasem dodano do tego zbioru jeszcze kilka odnalezionych w innych drukowanych pracach, co sprawia, że ich numeracja kolejna jest nieco zaburzona, niektóre wróżby pod jednym numerem występują dwu i trzykrotnie. 

Dla lepszego wyjaśnienia, almanachy astrologiczne to utwory pisane prozą, wydawane w formie kalendarza rocznego zawsze pod koniec roku na rok następny, dające dokladny opis wydarzeń zapowiadających się w ciągu owego roku, na każdy miesiąc, tydzień i nawet dzień. Niektóre z tych rozdziałów miesięcznych opatrzone zostały wstępnym rymowanym czterowierszem, mającym przekazać w skrócie przepowiednię opisaną dokładniej poniżej. Nostradamus nie robił tego zawsze, stąd ograniczona ilość tych wierszy w stosunku do znacznej ilości utworów prozą.

Oczywistym jest, że owe przepowiednie nie dotyczyły bezpośrednio czasu podanego w nagłówku. A dziejów o wiele bardziej odleglych i przyszłych. Niemniej podany rok i miesiąc slużył Nostradamusowi do postawienia horoskopu, z którego wrózył to, co opisywał.

Same Wróżby są dotąd bardziej zagadkowe, niż Proroctwa centuryjne. O ile w tych drugich znaczny procent już odszyfrowano i przypisano im zdarzenia, które są już za nami, to Wróżby zdają się w większej swojej części dotyczyć zdarzeń, które są dopiero przed nami. Niemniej kilka z nich można z grubsza przypisać historii, czasom Wielkiej Rewolucji Francuskiej, czy - jak uważał Aleksander Centurio, komentator niemiecki - także II wojnie światowej. Tak do końca nie jest to pewne i w każdym przypadku trzeba zachować ostrożność w ocenie.

Oto plik do ściągnięcia dla zainteresowanych: "Wróżby" Michela Nostradamusa.

wtorek, 22 listopada 2016
M. Nostradamus Centurie Tom 1 i 2

Najsławniejsze dzieło Michela Nostradamusa to "Proroctwa" (Les Propheties), znane jako Centurie, dwa tomy złożone z nieomal 1000 czterowierszy, tzw. kwadrynów. Do tej pory nie przyswojone językowi polskiemu w całości, znane z wyrywków i nieudolnych tłumaczeń z innych języków. Robionych najczęściej z myślą o umocnieniu polskiego ducha w trudnych czasach minionych wieszczonymi klęskami naszych uzurpatorów. 

"Proroctwa" (Propheties)są najbardziej znane pod nazwą Centurii. A nazwa czterowiersza często jest mylona z centurią, tytułem rozdziału w księdze Proroctw.

Centuria była najmniejszą jednostką operacyjną w armii rzymskiej, odpowiednikiem batalionu. Liczyła 100 piechurów kierowanych przez setnika (łac. centurio). 2 centurie tworzyły manipuł, których 30 składało się na legion.

Centurią nazywano również księgę zawierającą 100 czterowierszowych strof, rymowanych krzyżowo (a-c, b-d), tzw. kwadrynów. Była to modna w starożytności forma twórcza.

W końcu wyraz centurie oznacza także: wiek., stulecie.

Za życia Nostradamusa opublikowano razem 10 centurii (setek czterowierszy), w dwóch tomach pt. „Propheties” (Proroctwa). Pierwszy tom, opatrzony Listem do syna Cezara zawierający 3 niepełne centurie z 7 planowanych wyszedł w 1555 roku. u Macé Bonhomme`a w Lyonie.
Drugi tom zawierający przedmowę adresowaną dla króla Henryka II (wraz z uzupełnionym do 7 centurii tomem pierwszym), składał się z 3 ostatnich centurii i wyszedł w Lyonie u Antoine du Rosne w latach 1557-58. 

Po latach ukazały się także odnalezione w papierach Nostradamusa szczątkowe centurie XI (2 czterowiersze) i XII (11 czterowierszy), oraz kilka czterowierszy dodatkowych, z których autor zrezygnował w trakcie pracy. Wbrew swej nazwie zatem nie wszystkie centurie liczą 100 kwadrynów. Ostatecznie ogólna ich ilość wynosi ok. 969. Niektórzy uważają, że te brakujące zostały przez autora ukryte z jakiegoś powodu.

Za najbardziej wzorcowe uznaje się wydanie lyońskie z 1555 roku, oraz starannie przemyślane wydanie całości przez Benoist Rigaud z 1568 roku.

Nostradamus Centurie. Pliki do pobrania tłumaczeń obu tomów po polsku:

Michel Nostradamus Proroctwa, tom 1

Michel Nostradamus Proroctwa, tom 2 

niedziela, 20 listopada 2016
Przepowiednia o Donaldzie Trumpie?

Coś mi mówi, że to o Donaldzie Trumpie.

6. XIII
Un dubieux ne viendra loing du regne,
La plus grand part le voudra soustenir.
Un Capitole ne voudra point qu'il regne,
Sa grande charge ne pourra maintenir.

6.13

Jeden wątpiciel nie nadejdzie daleki od rządu,

Większość zapragnie go wesprzeć:

Kapitol nie zechce wcale, by on rządził,

Swojej wielkiej szarży nie zdoła utrzymać.

 

Tagi: Centurie
16:59, transwizje , Nostradamus
Link Komentarze (9) »