Pytyja spod dębów trzech
sobota, 14 listopada 2015
Symbole tebańskie horoskopu zamachów paryskich

Strzelanina w Paryżu rozpoczęła się 13 listopada 2015 roku o godz. 21.16. Na Tarace możemy znaleźć odpowiedni horoskop tego wydarzenia, omówiony krótko przez Wojciecha Jóźwiaka. Ja dodam do niego co nieco na bazie Kalendarza Tebańskiego, czyli symboli stopni Zodiaku. Symbole tebańskie tego horoskopu są wymowne i jak zawsze, w każdym przypadku adekwatne. Sprawdźmy całą rzecz.

Oto zaczyna akcję Mars, który wszedł właśnie w znak Wagi, która jest znakiem jego wygnania, zatem jego energia ma negatywny wydźwięk, na pierwszy stopień zobrazowany jako: „Mężczyzna z dwoma gromami w rękach". To obraz - w tym wypadku - zamachowca, ale i energii marsowej, wojowniczej, której motywem jest gniew, chęć ukarania winnych i zmuszenia ich do posłuszeństwa prawu. Dwie ręce, lewica i prawica przedstawiają argumenty za i przeciw, adwersarzy, zajadłość w sporze o to, co jest słuszne i prawe, a co nie. Gniew nieujarzmiony i karzący także niewinnych, lecz w imię sprawiedliwości. Ten gniew może się jeszcze ujawniać w różny sposób w miejscach o znakomitej renomie i wysokiej kultury. Może pchać ludzi do manifestacji i poruszyć artystów.

Na akcję Marsa odpowiada Wenus, jako strona Jin. W horoskopie stoi ona blisko Marsa, w 5-stopniowej koniunkcji z nim i jest silniejsza od niego, ponieważ przebywa we własnym znaku, jako władczyni. Reprezentuje kulturę, piękno, cywilizację, praworządność, jest kobietą, elitą społeczną, rozrywką. Zamachy wydarzyły się w miejscach rozrywki, restauracjach, na stadionie podczas meczu. Symbol tego stopnia Zodiaku brzmi: „Mężczyzna ciągnący pług”. Przedstawia nowoczesne społeczeństwo (w czasach, gdy stworzono Kalendarz Tebański pług był wielkim wynalazkiem, podobnie jak piła), które aktywnie (rola męska tej energii), poprzez dawanie przykładu i wzoru swoją otwartością, nowoczesnością, pracowitością i promowaniem pokojowych zasad wskazuje drogę innym do lepszego życia. Chętnie widzi naśladowców swoich przedsięwzięć i postępowania, nie dzieląc na obcych i swoich, lecz tych, co chcą naśladować to, co lepsze, i tych, którzy się temu opierają.

Wraz z akcją pojawia się informacja, którą rządzi bóg Merkury. W tym wypadku jego planeta stanęła na 18 stopniu znaku Skorpiona, w 5 domu rozrywki i twórczości. To „Pies z wielkimi uszami i otwartym pyskiem", czyli jazgot medialny na cały świat, jakoś kierowany przez służby, których pies jest odwiecznym obrazem. Tu wiele zależy od mediów, które przesyłanymi informacjami i opiniami, wybiórczo traktowanymi mogą posłużyć do sterowania nastrojami społecznymi w sposób dla zwykłych ludzi nie do pojęcia.

Obok Merkurego w horoskopie zamachów stoi Słońce, które pali Merkurego swoją bliskością. 21 stopień znaku Skorpiona, również 5 dom, przynosi obraz: „Strumienia przeskakującego ze skały na skałę”. Spalenie Merkurego mówi o tym, że pies z wielkimi uszami i pyskiem, tj. media, siły kontrolujące informacje służą osobistościom publicznym i pozostają w rękach władzy. Skały oznaczają stałość i podstawę bytu, dwie skały dwa różne miejsca lub zasady, o jednakowej względem siebie mocy. Strumień, tutaj jako energia społeczna, nastroje i świadomość zbiorowa musi się zmierzyć z przyzwyczajeniami do wygodnego życia i koniecznością dokonania zmiany zasad, aby nie stracić, nie zginąć, a przetrwać i zyskać nowy rodzaj poglądów i porządku. Słońce reprezentuje władców, może nie tych faktycznie rządzących, ale tych na świeczniku, na których zwrócone są oczy wszystkich. Ci, którzy będą zachowywali się konsekwentnie, przyjmując za konieczne przyjęcie innych zasad postępowania być może zyskają zaufanie społeczne, w każdym razie będą musieli zmierzyć się inteligentnie i elastycznie z nadchodzącą zmianą. Eklektyzm i próby porozumienia się z odmiennymi racjami, dbania o stabilizację pośród różnych natur, celów i interesów, jak do tej pory pozwalało rządzącym kierować świat ku zgodnemu sąsiedztwu, z ideą współrządzenia i współbycia, na jakiej zbudowano Unię Europy. Rządzący także wspierają się nawzajem i przekazują swoim ludziom władzę, zachowując ciągłość wywieranych wpływów. Nie było przypadkiem to, że prezydent Francji siedział na trybunach stadionu podczas towarzyskiego meczu "dwóch skał", drużyn Francji i Niemiec. 

Siłą przeciwstawną, ale i uzupełniającą do słonecznej jest Księżyc. Symbolizuje społeczeństwo w jego masie, rodziny, kobiety i dzieci, także porusza kwestię tradycji i etnicznego pochodzenia. W omawianym horoskopie stoi w sąsiednim znaku, Strzelca, który wprowadza ruch, podróże, nowe religie i poglądy, różnorodność języków i tradycji, na 15 stopniu, który niesie obraz: „Wielkiego wozu”. Oznacza on ogromny ruch migracyjny, „za chlebem”, czego doświadcza od dawna, a ostatnio we wzmożony sposób zachodnia Europa. Wielki Wóz to gwiazdozbiór północy, czyli wędrówka ludów odbywa się z południa na północ, jak gdyby kierując się ku Gwieździe Polarnej.

Jowisz
jest planetą dyplomatów, prawników, duchowieństwa i naukowców. Widzimy go blisko koniunkcji Marsa z Wenus, w znaku Panny, który odpowiada za służbę, pracę zależną, dokładność i precyzję działania. W tym położeniu i z tego powodu, że świeci naprzeciw Neptuna w Rybach daje także zasiłki socjalne i darmowe lecznictwo. Wszystko, co czyni Jowisz, czyni nadmiarowo i obficie, szczodrze i hojnie, nie licząc się z konsekwencjami (to wpływ Neptuna lubiącego klimat łzawych melodramatów i fałszywego współczucia). Jego symbol tebański brzmi: „Mężczyzna siedzący bokiem na koniu”. To obraz energii aktywnej ubezwłasnowolnionej z jakichś powodów w swoich możliwościach działania. Siedzenie bokiem na koniu nie pozwala szybko ruszyć z kopyta, każe czekać na odgórne dyrektywy, czyli oznacza pozycję spoczynku, bierności, niesamodzielności i posłuszeństwa. To też pozycja kobieca, co sprawia, że siła męska działa tutaj na pół gwizdka i jest nadmiernie kontrolowana. Mężczyźnie przynosi to ujmę w chwili, gdy powinien działać, a nie potrafi, bo z jakichś powodów jest mu to wzbraniane czy uniemożliwione. Widać tu podporządkowanie interesów jednego kraju prawu większej międzynarodowej struktury, niekoniecznie niosąc korzyść. Jowisz ponadto wspiera i jest wspierany przez media, czyli koniunkcję Słońca z Merkurym. Jego zasady i dyrektywy są przez nich popierane i promowane.

Saturn zaś, znajdujący się teraz w znaku Strzelca, na 5 stopniu, jest „Bykiem z trzema rogami", To symbol mafii, odnoszącej korzyści z różnych stron, interesownych paktów i „trzeciego, który korzysta, gdy dwóch się bije". Może oznaczać kartele trzęsące światem, bogatych spiskowców, jak i bogate kraje w jakiejś zmowie, mające na celu potajemnie czerpany zysk. Ponieważ byki były niegdyś zwierzętami ofiarnymi, a ich krew spalano w poświęconym ogniu wiąże ona ten znak z krwawą wendettą w razie zdrady zawartego przymierza. Trzeci róg, nadmiarowy oraz liczba 3 odnosi się także do nadzwyczajnej inteligencji i sprytu, umiejętności przewidywania wydarzeń i planowania ich z wyprzedzeniem. Podlegają mu wysoko postawieni wytrawni gracze.
Saturn jest w słabej koniunkcji z Księżycem, co mówi o nadchodzącym z wolna ogólnospołecznym kryzysie i restrykcjach społecznych, którym będą poddani zwykli obywatele, a także imigranci, gdyż schadzka planet odbywa się w Strzelcu, znaku cudzoziemców.

Uran
znajduje się już od dawna w ognistym znaku Barana, na 17 stopniu, działając spontanicznie na rzecz konfliktu, lub pod jego wpływem. Idee wolności mogą manifestować się wojowniczo, krwawo, w każdym razie bardzo burzliwie, nagle i bez myślenia o konsekwencjach. Towarzyszy mu symbol: „Kobiety z podniesioną prawą ręką siedzącej na tronie”. Personifikacja żeńska podsuwa tu różne obrazy. Równie dobrze owa rozkazująca w zgodzie z prawem władczyni może symbolizować Europę rządzącą się liberalno-demokratycznymi zasadami i dążącą do wygody i bogactwa, jak i taką jedną panią kanclerz, która pewne sprawy sprowokowała nie tylko w swoim kraju. Ciekawostka, klasyczna astrologia przypisywała Niemcom znak Barana właśnie. Poza tym Uran, jako rewolucjonista wznieca ruch wolnościowy, zamieszki, niezadowolenie, rewolty ludności rodzimej przeciwko obcym, panoszącym się w nie swoim domu.

Neptun
przebywa obecnie w rządzonym przez siebie znaku Ryb, co dodaje mu siły oddziaływania, na 7 stopniu, który niesie tebański obraz: „Nagi mężczyzna w beczce z pasem w dłoni”. Beczkę trzeba rozumieć jako wannę kąpielową. Pas jest obrazem poczucia racji, siły i znaczenia. Neptun działa skrycie, manipulacyjnie, rzucając na ludzi czar iluzji, fałszywych idei i złudzeń. Nie dość, że jest u władzy, zatem bardzo silny, to jeszcze oświetla go Jowisz z naprzeciwka, co daje szerokie odbicie w sposobach rządzenia i promocji wartości na kontynencie. Tak naprawdę jednak rodząc gnuśność, wygodnictwo, fałszywe współczucie, kłamstwa prawne i wykorzystywanie darowizn bez dawania niczego w zamian. Europa żyje w złudzeniach o swej mocy kontrolowania zdarzeń na swoim terenie, o czystości swych intencji, np. wspomagania niewinnych ofiar wojen daleko poza jej granicami. Niepostrzeżenie wdarł się na jej teren brud, podstęp, niskie instynkty, a także w perspektywie zagrożenie epidemiami. W tej chwili stoi w obliczu zarazy, którą możemy różnie rozumieć, przed którą chroni jedynie higiena i dokładna dbałość o porządek. Iluzja, że tego rodzaju zagrożenie jest możliwe do kontrolowania lub wyeliminowania może najwyżej przemieniać się w robienie czystki wśród śmieci na sposób siłowy, coraz bardziej fanatyczny i zaślepiony. To zmywanie z siebie winy na rzecz „nieczystych", może w najlepszym razie zaowocować kwarantannami, zastosowaniem środków przymusowego szczepienia i wzrostem społecznego lęku i religijnego fanatyzmu. Które sprawy w żaden sposób nie będą mogły załatwić, ani ukrócić.

Pluton
, na 13 stopniu Koziorożca jest "Ręką trzymającą ostrą włócznię". To planeta zawiadująca skrytą i bezwzględną energią, działa okrutnie, bezpardonowo i nieodwołalnie, choć przez długi czas nie ujawnia swojej mocy i aktywności. Dlatego jej manifestacje zawsze zaskakują i burzą dokładnie strukturę, która wydawała się trwać niezmiennie od wieków. Podlegają jej służby specjalne, siły przymusu zbiorowego, agentura, bankowość, ciężkie uzbrojenie, energia atomowa, środki wybuchowe, skażenie radioaktywne, kontrola umysłów. Podstawą masakry, która odbyła się w Paryżu, i którą musimy potraktować jako początek jawnej rozgrywki, jest chęć zaprowadzenia nowych praw siłą. Wiąże się z tym silne napięcie, eskalowanie konfliktu i nastrojów społecznych, a także manifesty i programy ze strony rządu i różnych ukrytych sił, takie jak stan wojenny, nadzwyczajne prerogatywy, kontrole, inwigilacja w imię zapobieżenia złu. Z drugiej strony pogróżki, apele i propaganda ze strony wrogiej i działającej skrycie.

Pomiędzy omawianymi planetami zachodzą wzajemne związki, nazywane w astrologii aspektami. Mają różny charakter. W tym horoskopie mamy trzy mniej lub bardziej ścisłe koniunkcje, Marsa z Wenus w Wadze, przy której stoi, tworząc stellum Jowisz w znaku Panny, ponadto Merkury ze Słońcem w Skorpionie oraz Księżyc z Saturnem w znaku Strzelca. Te trzy skupiska to
1) obraz szczodrego w swoim bogactwie egalitarnego świata, które próbuje zacząć naciskać na ukaranie przestępujących prawo i unikających pracy;
2) władzy konsekwentnie manipulującej społeczeństwem przy pomocy mediów, aby sterować jego nastrojami dla swojej korzyści i wywierania wpływów;
3) wzbierający kryzys wśród zwykłych ludzi i najbiedniejszych stref społecznych, spowodowany migracją i nadmiernymi wymaganiami rządzących. Będzie on rozwiązywany wprowadzaniem kolejnych restrykcji, tak samo wobec innowierczych uchodźców, jak zwykłych obywateli. Granice już zostają zamknięte, wprowadzono we Francji stan wyjątkowy, trwa mobilizacja do wojska i służb publicznych.

Ponadto Jowisz, tj. „Mężczyzna siedzący bokiem na koniu”, podległy służbista pozostaje we wspierającym trygonie z Plutonem, tj. „Ręką trzymającą ostrą włócznię, co sprawia, że wspierają się wzajemnie w dziedzinie manipulacji, a także prawnej kontroli społecznej, wiele może się zacząć dziać za przyzwoleniem prawa, z wykorzystaniem jego luk oraz także zmotywowane religią.
Z „Mężczyzną siedzącym bokiem”, czyli urzędnikiem ze związanymi rękami przez swych przełożonych, oraz prawem obowiązującym w krajach UE nie zgadza się „Wielki wóz”, czyli z jednej strony rzesze przybyszy z Azji i Afryki, kuszonych bogatym socjalem, jak z drugiej obywatele poddawani presji przyjmowania wrogo nastawionych ludzi pośród siebie. Mówi o tym aspekt kwadratury między Jowiszem a Księżycem. Ponieważ aspekt dotyczy dwóch szczęść, nie szkodzą sobie zbytnio, a jedynie kumulują nastroje znużenia, zmęczenia oraz rozwijają powszechne omijanie nieudolnego prawa.

Wzajemnie wspierają się i współdziałają ze sobą także Uran i Księżyc, czyli „Kobieta rozkazująca na tronie” i „Wielki wóz”. Mamy obraz niemieckiej kanclerz oferującej imigrantom swobodę, wolność i wszelkie prawa w swoim liberalnym kraju.

Saturn jest w kwadraturze z Neptunem, czyli "Byk z trzema rogami", obraz spiskowców i manipulatorów z bogatych sfer stoi w niezgodzie z kąpiącym się mężczyzną, który chciałby wydawać się niewinny, bez skazy i zostać uszanowany przez prawo. Pozostaje jednak w sprzyjających kontaktach z Marsem i Wenus, czyli reprezentacją siły i wysokiej kultury Europy. Restrykcje, (tu trzeba się obawiać ukrytych interesów różnych karteli, które będą chciały wprowadzić przymus różnego rodzaju), będą krzywdzić rzeczywiście niewinnych ludzi, prowokując także masowe agresywne i wrogie zachowania wobec obcych nacji. Neptun niesie bowiem ofiary, masowe i niewinne. Oszuści i rzeczywiści przestępcy będą się świetnie wymykać spod kontroli, posługując się fałszywą tożsamością i dokumentami. Wyczuwam tu także w pewnej dalszej perspektywie próbę zapanowania nad szerzącą się epidemią lub epidemiami, które będą wyrywać się z narzucanych im okowów ścisłych kwarantann, szczepień, a także kontrolowania tożsamości, miejsc pobytu itp.

„Ręka trzymająca ostrą włócznię (Pluton) pozostaje w konflikcie z „Kobietą na tronie” (Uran) i widać, że pragnie naruszyć, podkopać i w perspektywie brutalnie zniszczyć jej władzę, tj. demokrację i swobody obywatelskie, którymi rządzą się kraje zachodnie.