Pytyja spod dębów trzech
niedziela, 31 stycznia 2016
Chronologie biblijne wg Nostradamusa

Ostatnio ukazał się w numerze 12 kwartalnika "Astrologia profesjonalna" mój dość obszerny artykuł omawiający dwie najbardziej znane chronologie biblijne, podane przez Nostradamusa w Liście do Króla Henryka II z dodaniem uwag na temat daty końca świata z Listu do Cezara. Bawiąc się rachowaniem na ich bazie odkrywam datę narodzin Jezusa Chrystusa i datę końca ekspansji islamskiej na Europę. Także sugeruję na bazie liczby 666, obecnej w tych obliczeniach interpretację istotnych wątków w Apokalipsie św. Jana.

Zainteresowani zakupem niech zajrzą na stronę AstrologiaPro.